23 / MÜMİNUN - 114

قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Orjinal

Kâle in lebistum illâ kalîlen lev ennekum kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

1. kâle : dedi
2. in : eğer
3.   :
4. illâ : ancak, sadece
5. kalîlen : az
6. lev : eğer, ise
7. enne-kum : sizin ..... olduğunuz
8. kuntum : siz iseniz
9. ta'lemûne : biliyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Ancak pek az kaldınız der, fakat bir bilseniz âhiretin ebedîliğini.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun üzerine Allah: Orada sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bir bilseydiniz, dünyaya sarılıp kalmazdınız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız!


Çeviri : Adem Uğur

Dedi ki: "Ancak az (bir süre) kaldınız, eğer gerçekten bilseydiniz!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah:'Az bir süre kaldınız. Keşke siz bunu bilmiş olsaydınız.' buyurur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Der ki: 'Sadece az (bir süre) kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz!.'


Çeviri : Ahmet Varol

Dedi ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz,"


Çeviri : Ali Bulaç

(Allah onlara şöyle) buyuracak “- Bilmiş olsanız, hakikaten pek az kaldınız (çünkü ahiretteki bekleyişiniz sonsuzdur).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah şöyle buyurur: “Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz bunu bilmiş olsaydınız.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(114-11) 5 Allah' «Pek az kaldiniz, keski bilseydiniz! Sizi bosuna yarattigimizi ve Bize dondurulmeyeceginizi mi sandiniz?» der.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah: Ancak az bir süre kaldınız. Bunu (daha önce) bir bilseydiniz a ?! Buyurur.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Allah, şöyle) buyurur: “Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, şöyle der: “Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(114-115) Allah' 'Pek az kaldınız, keşke bilseydiniz! Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?' der.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, “Siz gerçekten çok kısa bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz.”


Çeviri : Edip Yüksel

Buyurur ki bilmiş olsanız cidden pek az kaldınız


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah buyuruyor ki: «Bilmiş olsanız, gerçekten pek az kaldınız.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Allah) buyurur ki: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, onlara der ki; «Orada az bir süre kaldınız. Keşki bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dedi ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz,"


Çeviri : Gültekin Onan

Buyurdu (buyuracak) ki: «Az bir zamandan (fazla) kalmadınız! (Cehennemde kalacağınız ebedî zamanları) hakıykaten bir bilseydiniz».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Allah şöyle) buyurur: 'Ancak pek az kaldınız; eğer gerçekten siz biliyor olsaydınız!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Buyurdu ki: Çok az bir süre kaldınız. Keşki bilseydiniz.


Çeviri : İbni Kesir

Dedi ki: “Ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız.”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Allah) “Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten siz (bunu dünyada iken) bir bilseydiniz!” der.


Çeviri : Kadri Çelik

(Bunun üzerine, Allah:) "Orada sadece az bir vakit kaldınız; bunu bir bilseydiniz!


Çeviri : Muhammed Esed

Buyuracaktır ki: «Siz ancak pek az kaldınız, eğer siz hakikaten bilir kimseler oldunuz iseniz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah: “Gerçekten pek az bir süre kaldınız. Keşke bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız!” buyurur.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Çok az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

Bunun üzerine Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Siz, doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz, Bana isyan etmezdiniz."


Çeviri : Suat Yıldırım

Buyurdu ki: "Sadece az bir zaman kaldınız, keşke bilseydiniz!"


Çeviri : Süleyman Ateş

Dedi ki: «Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten siz bir bilseydiniz,»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah 'Pek az kaldınız,' buyurur. 'Keşke bunu vaktiyle bilseydiniz!


Çeviri : Ümit Şimşek

Buyurdu: "Sadece birazcık kaldınız. Keşke biliyor olsaydınız."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk