23 / MÜMİNUN - 25

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ

Orjinal

İn huve illâ raculun bihî cinnetun fe terabbasû bihî hattâ hîn(hînin).

1. in huve : o ise
2. illâ : ancak, sadece
3. raculun : bir erkek
4. bi-hi : onunla
5. cinnetun : cinnet getirmiş
6. fe : o zaman, böylece
7. terabbasû : bekleyin, gözetim altında tutun
8. hattâ : olana kadar, olmadıkça
9. hînin : belli bir zaman

Çeviri : Transliteral

Bu, deliliğe tutulmuş bir adam ancak, artık bir zamana dek gözetleyin bunu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Nuh, herhalde kendisinde delilik belirtisi bulunan biridir. Bir süreye kadar O'na katlanıp gözetleyin bakalım” dediler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.


Çeviri : Adem Uğur

"O kendisinde cinnet olan (cin etkisindeki) bir adam. . . Bir süre Onu gözetleyin bakalım. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bu, kesinlikle, kendisinde cinlere mahkûm olmuşluk, delilik belirtileri olan bir adam. Durumu aydınlanıncaya kadar gözünüzü üstünden ayırmayın bakalım.' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

O, kendinde delilik olan bir adamdan başkası değildir. Siz onu belli bir süreye kadar gözleyin.'


Çeviri : Ahmet Varol

"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."


Çeviri : Ali Bulaç

O, ancak kendisinde cinnet bulunan bir adamdır. Bu itibarla bir zamana kadar onu bekleyin (belki akıllanır).”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Bu, deliden başka bir şey değildir. Öyleyse bir süreye kadar onu gözetleyip bekleyelim bakalım.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(24-25) Milletinin inkarci ileri gelenleri: «Bu, sizin gibi bir insandan baska birsey degildir. Sizden ustun olmak istiyor. Allah dilemis olsaydi melekler indirirdi. ilk atalarimizdan beri boyle birsey isitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir sureye kadar onu gzetleyin» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

«Bu şüphesiz kendisinde cinnet (belirtisi) bulunan bir adamdır. Bir süre onu gözetip bekleyelim.»


Çeviri : Celal Yıldırım

“Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(24-25) Milletinin inkarcı ileri gelenleri: 'Bu, sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle birşey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir süreye kadar onu gözetleyin' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.»


Çeviri : Diyanet Vakfı

O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.


Çeviri : Edip Yüksel

Her halde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, binaenaleyh gözetin bunu bir zamana kadar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır; Onun için bunu bir süreye kadar gözetleyin!» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."


Çeviri : Gültekin Onan

«Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o! Binâen'aleyh bir zamana kadar onu gözetleyin»!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Bu, sâdece kendisinde delilik bulunan bir adamdır; hele bir zamâna kadar onu bekleyin bakalım!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Bir süreye kadar onu gözetleyin.


Çeviri : İbni Kesir

O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde, onu belli bir süre bekleyin (gözetim altında tutun)!


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir; o halde onu belli bir süre gözetleyin.”


Çeviri : Kadri Çelik

Kaçık bir adamdan başka biri değil o; bunun için, siz o'nu bir süre gözaltında tutun".


Çeviri : Muhammed Esed

«Bu başka değil, kendisinde cinnet bulunan bir erkek. Binaenaleyh O'nu bir zamana kadar gözetiniz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Bu, kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Bir süreye kadar onu gözetleyin. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

O ancak, cinlenmiş bir adam, bir müddet onu gözetleyin.


Çeviri : Şaban Piriş

(24-25) Halkından ileri gelen birtakım kâfirler: "Bu," dediler, "sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleyken size hakim olmak istiyor." "Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, (böyle sizin gibi bir insan göndermez), melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın, sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız."


Çeviri : Suat Yıldırım

"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdır, başka bir şey değildir. Hele bir süreye kadar onu gözetleyin.


Çeviri : Süleyman Ateş

«O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Bu olsa olsa cinnet geçirmiş bir adamdır; en iyisi siz onu bir süre göz altında tutun.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Cinnet getirmiş bir adamdan başkası değildir o. Belli bir süreye kadar göz altında tutun onu."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk