23 / MÜMİNUN - 30

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

Orjinal

İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîn(mubtelîne).

1. inne : muhakkak
2. fî zâlike : bunda
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. âyâtin : âyetler
5. ve in kunnâ : ve biz olurduk (eğer, ... ise biz ... olduk)
6. mubtelîne : imtihan edenler

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki bundan deliller var elbet ve şüphesiz ki biz, insanları deneriz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu kıssada muhakkak ki, düşünen insanlar için çıkarılacak dersler vardır. Şüphesiz biz, insanları sınavdan geçirmekteyiz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bunda (Nuh ve kavminin başından geçenlerde) birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz (kullarımızı böyle) deneriz.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bunda işaretler vardır. . . Biz elbette sınarız (ki kişi kendi kapasitesini görsün).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu Nuh kıssasında birçok ibretler, öğütler, Allahın sınırsız kudretini gösteren deliller vardır. İtaatkâr olanlarla âsi olanların ortaya çıkması için biz kullarımızı böyle deneriz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda âyetler vardır ve biz muhakkak denemeden geçiririz.


Çeviri : Ahmet Varol

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphesiz bunda (Nûh kıssasında) ibret alıncak çok alâmetler var. Doğrusu biz (bu şekilde insanları) imtihana çekenleriz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz bu olguda dersler vardır. Biz, kesinlikle denemekteyiz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu bunlarda dersler vardir. Biz suphesiz insanlari denemekteyiz.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki (bu önemli ve ibretli olayda) birçok öğütler ve dersler vardır. Doğrusu biz hep (böyle) sınava çekeriz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan etmekteyiz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu bunlarda dersler vardır. Biz şüphesiz insanları denemekteyiz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bunda (Nuh ve kavminin başından geçenlerde) birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz (kullarımızı böyle) deneriz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunda işaretler ve dersler vardır. Biz elbette sizleri denemekteyiz.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte bunda çok âyetler vardır ve hakıkat biz pek imtihancıyızdır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bunda birçok ibretler vardır ve gerçekten Biz, pek sınavcıyızdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda sizin için birtakım ibretler vardır. Çünkü biz, kullarımızı böyle denemişizdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu olayda alınacak birçok dersler vardır. Biz Nuh'u ve soydaşlarını bu yolla sınavdan geçirmiş olduk.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki bunda nice ibretler vardır. Biz elbette (insanları) imtihaana çekenleriz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda, gerçekten ibretler vardır ve doğrusu (biz, onları) elbette imtihân edicileriz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bunda ayetler vardır. Biz, elbette deneyenleriz.


Çeviri : İbni Kesir

Elbette bunda âyetler vardır. Ve muhakkak ki Biz, imtihan edenleriz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten deneyenleriz.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu (kıssa)da, muhakkak ki, (düşünen insanlar için çıkarılacak) dersler vardır; ve şüphesiz, Biz (insanı) sınavdan geçirmekteyiz.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir nice ibretler vardır ve hakikaten Biz elbette pek imtihan edicileriz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyetler (ibretler) vardır. Çünkü biz, insanları imtihan etmekteyiz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz bunda ayetler/belgeler vardır ve elbette biz imtihan ediyoruz.


Çeviri : Şaban Piriş

Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten Biz insanları imtihan etmekteyiz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Gerçi biz, (onları) sınıyorduk ama, bu olayda (sizler için de) nice ibretler vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bunda nice âyetler vardır. Biz böylece kullarımızı imtihan etmekteyiz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz onları imtihan ediyor idiysek de bunda elbette ibretler vardır!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk