23 / MÜMİNUN - 40

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ

Orjinal

Kâle ammâ kalîlin le yusbihunne nâdimîn(nâdimîne).

1. kâle : dedi
2. ammâ (an mâ) kalîlin : az (kısa zamanda)
3. le yusbihunne : mutlaka olacaklar
4. nâdimîne : pişman olanlar

Çeviri : Transliteral

Tanrı, az bir zamanda dedi, herhalde nâdim olacaklar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah da: “Çok geçmeden pişman oluverecekler” diye karşılık verir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!


Çeviri : Adem Uğur

"Kısa bir süre sonra pişman olacaklardır" cevabını aldı.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah:'Pek yakında, onlar kesinlikle pişman olacaklar.' buyurdu.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Allah) dedi ki: 'Az bir süre sonra pişman olacaklar.'


Çeviri : Ahmet Varol

(Allah) Dedi ki: "Az bir süre (bekle), onlar gerçekten pişman olacaklar."


Çeviri : Ali Bulaç

Allah buyurdu ki: “- Az bir zamanda (azabı görünce) pişman olacaklar.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah şöyle buyurdu: “Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah da: «Az sonra pisman olacaklar» buyurdu.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah buyurduki: «Az bir zamanda (azabı görünce) pişman olacaklar.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(Allah:) “Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!” buyurdu.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, “Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah da: 'Az sonra pişman olacaklar' buyurdu.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, “Az sonra onlar pişman olacaklardır.”


Çeviri : Edip Yüksel

Buyurdu ki: az bir zamanda nâdim olacaklar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah buyurdu ki: «Pek yakında pişman olacaklar.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah şöyle buyurdu: «Pek yakında onlar pişman olacaklar!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah «Onlar yakında pişman olacaklardır» dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Tanrı) Dedi ki: "Az bir süre (bekle), onlar gerçeklen pişman olacaklar."


Çeviri : Gültekin Onan

Buyurdu: «Âz bir (zamanda) her halde peşîman olacaklar onlar».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Allah:) 'Az (bir zaman) sonra (onlar) mutlaka pişmanlık duyan kimseler olacaklar!' buyurdu.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah da buyurdu ki: Az sonra pişman olacaklar.


Çeviri : İbni Kesir

(Allah): “Az (kısa zamanda) onlar mutlaka nadim (pişman) olacaklar.” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Allah) Dedi ki: “Az bir süre (bekle). Onlar gerçekten pişman olanlar olarak sabahlayacaklardır.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Allah da o'na:) "Çok geçmeden, çarpılmışcasına pişman oluverecekler!" diye karşılık verir.


Çeviri : Muhammed Esed

(Cenâb-ı Hak da vahyen) Buyurdu ki: «Biraz sonra elbette ki pişman olarak sabahlayacaklardır.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah: “Az bir süre sonra şüphen olmasın ki pişman olacaklar. ” buyurdu.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah: “Az sonra pişman olacaklardır” dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah buyurdu: "Tasalanma, çok geçmeden onlar pişman olacaklardır!"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Allâh): "Az sonra onlar pişman olacaklar!" dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Allah) Dedi ki: «Az bir süre (bekle). Onlar gerçekten pişman olacaklar.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah buyurdu ki: Az bir zaman sonra onlar pişman olacaklar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah buyurdu: "Biraz sonra kesinlikle pişman olacaklar."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk