23 / MÜMİNUN - 45

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

Orjinal

Summe erselnâ mûsâ ve ehâhu hârûne bi âyâtinâ ve sultânin mubîn(mubînin).

1. summe : sonra
2. erselnâ : biz gönderdik
3. mûsâ : Musa
4. ve ehâ-hu : ve kardeşini
5. hârûne : Harun
6. bi âyâti-nâ : âyetlerimizi
7. ve sultânin : ve bir sultan
8. mubînin : apaçık

Çeviri : Transliteral

Sonra Mûsâ'yı ve kardeşi Hârûn'u, delillerimizle ve apaçık bir burhanla gönderdik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve sonra Musa ve kardeşi Harun'u, mesajlarımızla ve apaçık bir yetkiyle,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u gönderdik.


Çeviri : Adem Uğur

Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u, delillerimiz ve karşı konulamaz potansiyel olarak, karşılarına çıkardık.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sonra Mûsâ ve Hârûn’u âyetlerimiz, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile, özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak gönderdik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Ahmet Varol

Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Ali Bulaç

(45-46) Sonra Mûsa ile kardeşi Harûn’u, mucizelerimizle ve açık bir hüccetle, Firavun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik de bunlar, (iman etmeyi) kibirlerine yediremediler. Onlar büyüklenen bir kavimdiler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(45-46) Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn'u, Firavun ve ileri gelenlerine âyetlerimizle ve kesin delillerimizle gönderdik. Kibirlendiler ve zaten büyüklük taslayan bir topluluktular.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(45-46) Sonra Musa ve kardesi Harun'u, Firavun ve erkanina mucizelerimiz ve apacik delille gonderdik. Buyukluk tasladilar. Zaten magrur bir topluluktular.


Çeviri : Bekir Sadak

(45-46) Sonra da Musâ ile kardeşi Harun'u, Fir'avn'a ve onun yandaşlarına mu'cizelerle ve çok açık belge ve delillerle gönderdik. Onlar ise büyüklük tasladılar. Zaten dik başlı, kendilerini çok yükseklerde gören bir milletti.


Çeviri : Celal Yıldırım

(45-46) Sonra Musa ve (kardeşi) Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun ile kodamanlarına gönderdik. Fakat onlar iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar büyüklük taslayan bir zümre idi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(45-46) Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn’u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular.


Çeviri : Diyanet İşleri

(45-46) Sonra Musa ve kardeşi Harun'u, Firavun ve erkanına mucizelerimiz ve apaçık delille gönderdik. Büyüklük tasladılar. Zaten mağrur bir topluluktular.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(45-46) Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise kibire kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sonra biz, Musa’yı ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra bir takım âyetlerimiz ve açık bir ferman ile Musâyı ve kardeşi Harûnu gönderdik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sonra birtakım âyetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimiz ile ve açık kanıtla destekli olarak gönderdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Gültekin Onan

(45-46) Daha sonra Musâyi ve biraderi Hârunu bunca mucizelerimizle ve apaçık hüccetimizle Fir'avne ve onun ileri gelenlerine gönderdik de (îman etmeyi bir türlü) kibirlerine yediremediler. Onlar mütekebbir ve müstebid adamlardı.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(45-46) Sonra Mûsâ’yı ve kardeşi Hârûn’u, âyetlerimizle ve apaçık bir delil ile Fir'avun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik, fakat (onlar) kibirlendiler; zâten büyüklük taslayan bir kavim idiler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delillerle gönderdik.


Çeviri : İbni Kesir

Sonra Hz. Musa’yı ve kardeşi Hz. Harun’u, âyetlerimizle ve apaçık sultanla (Tevrat’la) gönderdik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve sonra, Musa ve kardeşi Harun'u, mesajlarımızla ve apaçık bir yetkiyle


Çeviri : Muhammed Esed

Sonra Mûsa'yı ve kardeşi Harun'u âyetlerimizle ve bir açık hüccet ile gönderdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u âyetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sonra, Musa ve kardeşi Harun’u ayetlerimiz ve apaçık belge ile göndermiştik.


Çeviri : Şaban Piriş

(45-46) Sonra da Mûsa ile kardeşi Hârun’u âyetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümre idi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sonra Mûsâ'yı ve kardeşi Hârûn'u âyetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik;


Çeviri : Süleyman Ateş

Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sonra Musa ile kardeşi Harun'u âyetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sonra, Mûsa ile kardeşi Hârun'u mucizelerimizle, açık bir kanıtla gönderdik;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk