23 / MÜMİNUN - 56

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

Orjinal

Nusâriu lehum fîl hayrât(hayrâti) bel lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

1. nusâriu : çabuk yapıyoruz
2. lehum : onlarındır, onlar için vardır
3. fî el hayrâti : hayırlarda, hayırlara
4. bel : hayır, bilâkis
5. lâ yeş'urûne : (şuurunda) bilincinde olmazlar,

Çeviri : Transliteral

Hayırlara ulaşıvermelerini sağlamadayız, hayır, anlamıyorlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, bu verdiğimiz tüm nimetler, onlar için bir imtihandır, ama onlar hala bunun farkında değiller.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.


Çeviri : Adem Uğur

Onlar için hayırlar (olsun diye) koşuşturuyoruz! Hayır, onlar farkında değiller!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İyilikleri ve iyi âkıbete kavuşmaları konusunda onların lehine gayret gösteriyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların iyiliklerine koşuyoruz. Hayır onlar (işin) farkında olmuyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz)? Hayır, onlar şuurunda değiller.


Çeviri : Ali Bulaç

(55-56) Onlara dünyada verdiğimiz mal ve evlâddan dolayı, biz onların hayırlarına acele ediyoruz, zannında mı bulunuyorlar? Hayır, anlamıyorlar, (dünya haline aldanıyorlar, ahiretteki perişanlığı düşünmüyorlar).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(55-56) Kendilerine mal ve çocuklar vererek, onlara iyiliklerde bulunmaya acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, farkında değiller.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(55-56) Kendilerine mal ve ogullar vermekle, iyiliklerde onlar icin acele ettigimizi mi zannederler? Hayir; farkinda degiller.


Çeviri : Bekir Sadak

(55-56) Kendilerine mal ve oğullardan verdiğimizle onlar hakkında hayırlarda acele koşuştuğumuzu mu sanırlar ? Hayır, onlar (ilâhî sünnetin hükmünü yürüteceğini) bir türlü anlayamıyorlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

(55-56) Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve evlatlarla onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, onlar bir türlü anlayamıyorlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(55-56) Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar!


Çeviri : Diyanet İşleri

(55-56) Kendilerine mal ve oğullar vermekle, iyiliklerde onlar için acele ettiğimizi mi zannederler? Hayır; farkında değiller.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(55-56) Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onların iyiliğine koşuyoruz? Hayır, farkında değiller.


Çeviri : Edip Yüksel

Onların hakıkaten hayırlarına müsareat ediyoruz. Hayır, şuurları yok


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlara hayırlar sağlamaya koşuyoruz. Hayır, anlayamıyorlar!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Aslında onlar işin farkında değildirler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz)? Hayır, onlar şuurunda değiller.


Çeviri : Gültekin Onan

(55-56) Onlar kendilerine imdâd etdiğimiz (verdiğimiz) mal ve evlâd ile bizim hayırlarına acele etdiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onlar (işin) farkına varmıyorlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(55-56) (Onlar,) kendilerine vermekte olduğumuz mal ve oğullar ile, onların hayırlarınamı koşuyoruz sanıyorlar? Hayır! (Onlar işin) farkına varmıyorlar!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İyiliklerde onlar için acele davranmaktayız. Hayır farkında değiller.


Çeviri : İbni Kesir

Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı (mı sanıyorlar)? Hayır, onlar farkında değillerdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlara hayırlar sağlamaya mı koşuyoruz? Hayır, onlar farkında değillerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

onları (kendi anlayışlarına göre) iyi ve yararlı (bildikleri) şeylerde yarıştırmak (istiyoruz)? Hayır, onlar (yanıldıklarının) farkında değiller!


Çeviri : Muhammed Esed

Onlar için hayırları hususunda müsaraat ederiz. Hayır, anlamıyorlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır onlar işin farkında değiller.


Çeviri : Ömer Öngüt

İyiliklerde onlara acele davranıyoruz. Hayır, onlar, ne yaptıklarının farkında değiller.


Çeviri : Şaban Piriş

(55-56) Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller!


Çeviri : Suat Yıldırım

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, (bu verdiğimiz dünyâ ni'metleri, onlar için bir imtihandır, fakat onlar) farkında değiller.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz) Hayır, onlar şuurunda değiller.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hayırlarına koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değiller.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve iyiliklerine koşuyoruz. Hayır, farkında olmuyorlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk