23 / MÜMİNUN - 64

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ

Orjinal

Hattâ izâ ehaznâ mutrafîhim bil âzâbi izâ hum yec’erûn(yec’erûne).

1. hattâ izâ : hatta olunca, olduğu zaman
2. ehaznâ : almıştık
3. mutrafî-him : onların refahta olanları
4. bi el âzâbi : azap ile
5. izâ : olduğu zaman
6. hum : onlar
7. yec'erûne : yalvarıp bağırarak yardım isterler

Çeviri : Transliteral

Sonunda nîmet içinde yaşayanlarını azâba uğrattığımız zaman feryâda ve yalvarmaya başlarlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sonunda her türlü konfor ve nimetler içinde yaşayanlarını azaba uğrattığımız zaman, birdenbire feryat ederek yardım dilerler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

En nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya (veya azaba) uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.


Çeviri : Adem Uğur

Nihayet onların pişmanlıktan doğan itirafları içinde azaplarıyla yakaladığımızda, hemen yalvara-yakara feryat ederler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya, cezaya maruz bıraktığımızda, bakarsın ki, onlar feryad-ü figan ederek yalvarırlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Nihayet onların refah içinde olanlarını azapla yakaladığımızda derhal feryat ederler.


Çeviri : Ahmet Varol

Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azab ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar.


Çeviri : Ali Bulaç

Nihayet onların (zevke düşkün) elebaşlarını azab ile yakaladığımız zaman, çığlık kopararak yardım istiyeceklerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sonunda şımarmış zenginlerini azapla yakaladığımız zaman feryat ederler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sonunda simarik varliklarini azabla yakaladigimiz zaman feryat ederler.


Çeviri : Bekir Sadak

Ne vakit ki, refah içinde yüzen ileri gelenlerini azâb ile yakalarız, o zaman sızlanıp yardıma çağırırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Nihayet (onların) refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sonunda şımarık varlıklılarını azabla yakaladığımız zaman feryat ederler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

En nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya (veya azaba) uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Varlıklılarını cezaya çarptığımızda, yakınmaya başlarlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Nihayet refahlı olanlarını azâba çekiverdiğimiz zaman hemen feryada başlıyacaklardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Nihayet, refah içinde olanlarını azaba çektiğimiz zaman, hemen feryada başlayacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ama onların azılı elebaşlarının yakasına azabımızla yapıştığımızda hemen feryadı basarlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azab ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar.


Çeviri : Gültekin Onan

Nihayet refah içinde olanlarını azâb ile yakaladığımız vakit onlar hemen feryâd ve istimdâd edeceklerdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Nihâyet onların ni'met içinde olanlarını azâb ile yakaladığımız zaman, bir de bakarsın ki onlar feryâd ederler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

En sonunda onların refahla şımaranlarını azabla yakaladığımız zaman hemen feryad ederler.


Çeviri : İbni Kesir

Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman (o zaman) onlar, yalvarıp bağırarak yardım isterler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Nihayet onların refahtan şımaran önde gelenlerini azap ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basarlar.


Çeviri : Kadri Çelik

öyle ki, sonunda, onların arasından bolluk, genişlik içinde dalıp gitmiş olanları azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman yalvarıp yakarmaya başlayacaklar.


Çeviri : Muhammed Esed

Nihâyet Biz onların ileri gelenlerini azap ile yakaladığımız zaman onlar o an bağırıp yalvarmağa başlarlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Nihayet onların refah ve bolluk içinde olanlarını azap ile yakaladığımız zaman, hemen feryadı basarlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

En sonunda onların zenginlerini ve liderlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen feryadı basarlar.


Çeviri : Şaban Piriş

En nihâyet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Nihâyet varlıklılarını azâb ile yakaladığımız zaman, hemen feryâda başlarlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azab ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nihayet onların refah içinde yüzenlerini azapla yakalayıveririz; işte o zaman feryada başlarlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sonunda, servet ve refahla şımarmışlarını azapla yakaladığımızda, hemen bağırıp dövünmeye başlarlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk