23 / MÜMİNUN - 69

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ

Orjinal

Em lem ya’rifû resûlehum fe hum lehu munkirûn(munkirûne).

1. em : yoksa, veya
2. lem ya'rifû : tanımıyorlar, tanımadılar
3. resûle-hum : onların resûlü
4. fe : o zaman, böylece
5. hum : onlar
6. lehu : ona ait, onun
7. munkirûne : tanımayanlar (tanıyamayanlar)

Çeviri : Transliteral

Yoksa Peygamberlerini tanımazlar mı ki onu inkâr etmedeler?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi O'nu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Adem Uğur

Yoksa Rasûlleri tanımadıkları biri de, (bu yüzden) Onu inkâr mı ediyorlar?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yoksa, Rasullerinin aslını, neslini, doğruluğunu, güvenilirliğini, ahde vefasını bilmiyorlar da, bu yüzden mi, onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Ahmet Tekin

Yahut peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Ahmet Varol

Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkar ediyorlar?


Çeviri : Ali Bulaç

Yoksa, peygamberlerini doğruluk, emanet ve güzel ahlâkla) tanımadılar da, onun için mi inkâr ediyorlar?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Veya peygamberlerini tanimadilar da; bu yuzden mi onu inkar ediyorlar?


Çeviri : Bekir Sadak

Yoksa peygamberlerini tanımadılar mı ki, onu inkâr ediyorlar ?!


Çeviri : Celal Yıldırım

Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri

Veya peygamberlerini tanımadılar da; bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yoksa, kendilerine gönderilen elçiyi tanımadıkları için mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Edip Yüksel

Yoksa resullerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bu yüzden mi ona karşı çıkıyorlar?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkar ediyorlar?


Çeviri : Gültekin Onan

Yahud kendi peygamberlerini tanımadılar da şimdi onu inkâr mı edicilerdir onlar?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr edicidirler?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yoksa peygamberlerini tanımadılar da onun için mi inkar ediyorlar?


Çeviri : İbni Kesir

Yoksa onlar, resûllerini tanımadılar mı (kabul etmediler mi)? Bu durumda onlar, onu (resûlü) inkâr edenlerdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ya da kendi peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr etmektedirler?


Çeviri : Kadri Çelik

Yoksa bunlar kendi elçilerini tanımıyorlar da, onun için mi o'nu inkar ediyorlar?


Çeviri : Muhammed Esed

Yoksa peygamberlerini bilmediler mi? Bunun için midir ki, O'nu inkar edicilerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa peygamberlerini henüz tanıyamadılar da, onun için mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Ömer Öngüt

Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bunun için mi inkar ediyorlar?


Çeviri : Şaban Piriş

Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar?


Çeviri : Suat Yıldırım

Yoksa elçilerini tanımadıkları (onun doğruluğunu, dürüstlüğünü bilmedikleri) için mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Süleyman Ateş

Ya da kendi peygamberlerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkâr etmektedirler?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Veya onlar peygamberlerini hiç tanımıyorlar da onun için mi inkâr ediyorlar?


Çeviri : Ümit Şimşek

Yoksa resullerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk