23 / MÜMİNUN - 76

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

Orjinal

Ve lekad ehaznâhum bil azâbi fe mestekânû li rabbihim ve mâ yetedarreûn(yetedarreûne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. ehaznâ-hum : onları yakaladık (aldık)
3. bi el azâbi : azabı
4. fe : o zaman, böylece
5. mestekânû (mâ istekânû) : boyun eğmediler
6. li rabbi-him : Rab'lerine (karşı), Rab'lerinden
7. ve mâ yetedarreûne : ve yalvarıp dua etmiyorlar

Çeviri : Transliteral

Andolsun ki biz onları azaplandırmıştık da gene Rablerine baş eğmemişlerdi ve yalvarmamışlardı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki, biz onları azap ile yakalayıverdik de, buna rağmen yine de Rablerine boyun eğmemiş, yalvarıp yakarmamışlardı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki onları azap ile yakaladık. . . Rablerine boyun eğmediler ve yakarmadılar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun ki, biz onları azâba duçar ettik de, yine Rablerine boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadılar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz onları azapla yakaladık ancak onlar yine de Rabblerine boyun eğmediler ve (hâlâ O'na) yalvarmıyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu biz onları azaba (açlık ve kıtlığa) tuttuk da, yine Rablerine karşı boyun eğmediler. Onlar yalvarmıyorlar, (imana gelmiyorlar).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun ki, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler ve niyazda bulunmadılar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, Biz onlari azabla yakalamistik, yine de Rablerine boyun egmemis ve yakarmamislardi.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki biz onları azâb ile yakalayıvermiştik de (buna rağmen) yine Rablarına boyun eğmemiş, yalvarıp yakarmamışlardı.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve O'na yalvarıp yakarmadılar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve O’na yalvarıp yakarmadılar.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, Biz onları azabla yakalamıştık, yine de Rablerine boyun eğmemiş ve yakarmamışlardı.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onları cezaya çarptırmamıza rağmen Rab’lerine boyun eğmediler, yalvarmadılar.


Çeviri : Edip Yüksel

Filhakika biz, onları azâba tuttuk da yine rablarına karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gerçekten Biz, onları azaba tuttuk da yine Rablerine karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar da.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru' ve niyazda da bulunmadılar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz onların yakalarına azapla yapıştık. Fakat ne Rabb'lerine boyun eğdiler ve ne de O'na yalvardılar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz onları (evvelce de açlık) azâb (ı) ile yakaladık da yine Rablerine baş eğmediler. Onlar yalvarıb yakarmazlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, onları (Bedir’de) azâb ile yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve (O’na) yalvarmıyorlar(dı).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki Biz, onları azabla yakaladık. Ama yine de Rabblarına boyun eğmediler. Onlar yalvarıp yakarmazlar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki onları, azaba aldık (azaba uğrattık). Fakat onlar, Rab’lerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz onları (önce hafif bir) azapla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve gerçek şu ki, Biz onları azapla da sınadık, ama onlar yine de Rablerine boyun eğmediler; (bundan sonra da bağışlanma için) yalvarıp yakaracak değiller;


Çeviri : Muhammed Esed

Andolsun ki, Biz onları azap ile yakaladık, onlar yine Rableri için tevazuda bulunmadılar ve yalvarışta bulunmadılar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Yine de Rablerine boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadılar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Gerçekten biz onları azaba tuttuk da yine Rab’lerine karşı uslanmadılar. Yalvarıp yakarmazlar da.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rab’lerine boyun eğip O’na yalvarıp yakarmadılar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz onları azâb ile yakaladık, ama yine Rabblerine boyun eğmediler, O'na yalvarmıyorlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nitekim Bizim onları azapla yakaladığımız da oldu; fakat onlar Rablerine boyun eğmediler. Yine de yalvarıp yakarmazlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz onları azapla yakaladık. Ama yine de Rablerine boyun eğmediler. Sığınıp yakarmıyorlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk