23 / MÜMİNUN - 79

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Orjinal

Ve huvellezî zereekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

1. ve huve : ve o
2. ellezî : o ki, ki o
3. zeree-kum : sizi yaratıp çoğalttı, yaydı
4. fî el ardı : yeryüzünde
5. ve ileyhi : ve ona
6. tuhşerûne : haşrolunacaksınız

Çeviri : Transliteral

Ve o, bir mâbuttur ki sizin için bitirdi yeryüzündekileri ve onun tapısında haşrolacaksınız.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sizi yaratıp, çoğaltıp yeryüzüne yayan da O'dur ve sonunda, O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Adem Uğur

"HÛ"dur ki; sizi arzda (bedende) yaratıp çoğalttı. . . O'na haşr olunacaksınız!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan ve yayandır. Haşrolup, yalnız onun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Ahmet Varol

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.


Çeviri : Ali Bulaç

Sizi yer yüzünde yaratan O’dur. Kıyamet gününde hep O’na dönüb toplanacaksınız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sizi yeryüzünde yaratıp, çoğalmanızı sağlayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sizi yerde yaratip yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksiniz.


Çeviri : Bekir Sadak

O ki sizi yeryüzünde yaratıp yaydı ve ancak (dirilip) O'nun huzurunda biraraya getirileceksiniz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve O'nun huzurunda (diriltilip) toplanacaksınız.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O’nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O’dur sizi yeryüzüne yerleştiren; O’nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve sizi Arzda yaratıp yayan o, hep ona haşrolunacaksınız


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeden O'dur. Sırf O'nun huzuruna toplanacaksınız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sizi yeryüzüne yerleştiren O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.


Çeviri : Gültekin Onan

O, sizi yer (yüzün) de yaratıb türetendir. Hepiniz ancak Ona (dönüb) toplanacaksınız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem O, sizi yeryüzünde yaratıp, yayandır. Ve ancak O’nun huzûruna toplanacaksınız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve O'nun huzurunda toplanacaksınız


Çeviri : İbni Kesir

Ve sizi, arzda (yeryüzünde) yaratıp çoğaltan, yayan O’dur. Ve O’na haşrolunacaksınız (döndürüleceksiniz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.


Çeviri : Kadri Çelik

Sizi çoğaltıp yeryüzüne yayan da O'dur; ve sonunda toplanıp O'na döndürüleceksiniz.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve sizi yerde yaratıp yayan, O'dur ve O'na haşrolunacaksınızdır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sizi yeryüzünde yaratıp, yayan O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Şaban Piriş

Sizi çoğaltıp dünyaya yayan da O’dur. Muhakkak yine O’nun huzuruna götürüleceksiniz.


Çeviri : Suat Yıldırım

O'dur ki, sizi yeryüzünde yaratıp yaydı ve O'na götürüleceksiniz.


Çeviri : Süleyman Ateş

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sizi yeryüzünde yayan da Odur; yine Onun huzurunda toplanacaksınız.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk