23 / MÜMİNUN - 8

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

Orjinal

Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne).

1. ve ellezîne : ve o kimseler, onlar
2. hum : onlar
3. li emânâti-him : emanetlerine
4. ve ahdi-him : ve ahdlerine
5. râûne : riayet edenler, koruyanlar, uyanlar, sadık olanlar

Çeviri : Transliteral

Ve öyle kişilerdir onlar ki emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve onlar ki, emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;


Çeviri : Adem Uğur

Ayrıca onlar (o iman edenler) ki kendilerine emanet edilmiş olana ihanet etmeyip, verdikleri sözlere uyarlar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Mü’minler, kamu görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler, toplumda güven ortamı sağlayanlar, emanete, ahitlerine, taahhütlerine, sözlerine riayet edenlerdir.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.


Çeviri : Ahmet Varol

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.


Çeviri : Ali Bulaç

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Müminler emanetleri korur ve verdikleri sözleri yerine getirirler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlar emanetlerini ve sozlerini yerine getirirler.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar ki emânetlerini ve verdikleri sözü gözetir (yerine getirirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar, emanetlerine ve sözleşmelerine sadakat gösterirler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar ki kendilerine emanet edilen şeylere dikkat ederler. Verdikleri sözleri de yerine getirirler.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayetkârdırlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar ki, uhdelerine verilen emanetleri korurlar ve sözlerini tutarlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.


Çeviri : Gültekin Onan

(Öyle mü'minler) ki onlar emânetlerine ve ahidlerine riaayetkârdırlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Yine o kimseler ki, onlar emânetlerine ve sözlerine riâyet edenlerdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Hakeza) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

ve onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve o mü'minler ki, onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

O müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve o(mü'min)ler emânetlerine ve ahidlerine özen gösterirler.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O mü'minler, emanet ve ahidlerine riayet ederler.


Çeviri : Ümit Şimşek

O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygı duyup sahip çıkanlardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk