23 / MÜMİNUN - 92

عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Orjinal

Âlimil gaybi veş şehâdeti fe teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

1. âlimi : bilen
2. el gaybi : gayb, bilinmeyen
3. ve eş şehâdeti : ve müşahede edilen, görünen
4. fe teâlâ : işte o çok yüce
5. ammâ (an mâ) : onlardan (o şeylerden)
6. yuşrikûne : ortak, şirk koşuyorlar

Çeviri : Transliteral

Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.


Çeviri : Adem Uğur

Gaybı da şehâdeti de Bilen'dir. . . Onların ortak koşmalarından yücedir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşan müşriklerin, ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Ahmet Varol

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O, gorulmeyeni de, goruleni de bilir. Kostuklari ortaklardan yucedir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Gaybı da, hazır olanı da bilendir; onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Edip Yüksel

O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Gültekin Onan

(Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.


Çeviri : İbni Kesir

(Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Kadri Çelik

O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!


Çeviri : Muhammed Esed

Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah görünmeyeni de görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.


Çeviri : Ömer Öngüt

O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.


Çeviri : Şaban Piriş

Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.


Çeviri : Suat Yıldırım

(O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilir; onların ortak koştuğu şeylerden de yücedir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk