63 / MÜNAFİKUN - 11

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Orjinal

Ve len yûahhırallâhu nefsen izâ câe eceluhâ, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

1. ve len : ve asla
2. yuahhira allâhu : Allah ertelemez
3. nefsen : bir nefs, bir kişi
4. izâ câe : geldiği zaman
5. ecelu-hâ : onun eceli
6. ve allâhu : ve Allah
7. habîrun : (çok iyi) haberdar olan
8. bi mâ : şeye
9. ta'melûne : yaptıklarınız şeylerden

Çeviri : Transliteral

Ve Allah, mukadder zamânı geldi mi hiç kimseyi geri bırakmaz kesin olarak ve Allah, ne yapıyorsanız hepsinden de haberdardır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Oysa Allah ölüm vakti geldiği zaman, hiçbir insana mühlet tanımaz ve Allah bütün yaptıklarınızı tam olarak bilir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Adem Uğur

Eceli geldiğinde, Allâh hiçbir nefsi ertelemez! Allâh yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Habiyr'dir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah, eceli geldiği zaman, hiç kimsenin ölümünü asla ertelemeyecektir. Allah, işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah, eceli geldiğinde hiçbir canı geciktirmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır.


Çeviri : Ali Bulaç

Halbuki Allah bir kimseyi, eceli geldiği zaman asla geciktirmez; ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.[645]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bir canin eceli gelip catinca, Allah onu asla geri birakmaz; Allah, islediklerinizden haberdardir. *


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, Allah, hiçbir canlıyı eceli geldiğinde elbette geciktirmez. Allah işleyegeldiğiniz şeylerden haberlidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah, hiçbir canlıyı eceli geldiğinde asla geri bırakmaz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bir canın eceli gelip çatınca, Allah onu asla geri bırakmaz; Allah, işlediklerinizden haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. ALLAH yaptıklarınızdan Haberdardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Halbuki Allah bir nefsi eceli geldiği zaman aslâ te'hır buyurmaz ve her ne yaparsanız Allah habirdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Oysa Allah, eceli geldiği zaman hiçbir kimseyi asla geri bırakmaz. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, yaşama süresi dolduğu zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Oysa Tanrı, kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Tanrı, yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Halbuki Allah hiçbir kimseyi, eceli gelince, asla geri bırakmaz. Allah, ne yaparsanız, hakkıyle haberdârdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Çünki Allah, bir kimseyi eceli geldiği zaman aslâ ertelemez. Ve Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Eceli gelince Allah; hiç bir nefsi asla geri bırakmaz. Ve Allah; işlediklerinizden haberdardır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Allah, hiçbir nefsi (hiçbir kimseyi) eceli geldiği zaman asla tehir etmez (ertelemez). Ve Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiç bir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır.


Çeviri : Kadri Çelik

Ama, vakti geldiğinde Allah hiçbir insana mühlet tanımaz; ve Allah bütün yaptıklarınızı tam olarak bilir.


Çeviri : Muhammed Esed

Halbuki Allah hiçbir şahsı eceli geldiği vakit sonraya bırakmaz ve Allah her ne yapar iseniz haberdardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah, süresi gelip eceli yettiği zaman hiçbir canı aslâ geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Çünkü Allah, hiç kimseyi eceli geldiği zaman ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


Çeviri : Şaban Piriş

(10-11) Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasib ettiğimiz imkânlardan Allah yolunda harcayın! Ölüm gelip çatınca: "Ya Rabbî, az mühlet ver bana, bak nasıl hayırlar yapacağım, tam takvâ ehlinden olacağım!" diyecek olsa da, Allah vâdesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh, süresi dolan hiçbir canı ertelemez. Allâh, yaptıklarınızı haber alandır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Çünkü eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir. Allah bütün yaptıklarınızdan da haberdardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah, süresi gelmiş olan bir canı geriye asla bırakmaz! Ve Allah, yapıp etmekte olduklarınızı çok iyi haber almaktadır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk