77 / MÜRSELAT - 16

أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ

Orjinal

E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne).

1. e :
2. lem nuhliki : biz helâk etmedik
3. el evvelîne : evvelkiler, öncekiler

Çeviri : Transliteral

Önce gelenleri helâk etmedik mi?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Biz geçmişteki o günahkarları yok etmedik mi?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Adem Uğur

Evvelkileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz geçmiş ümmetleri helâk etmedik mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Ahmet Varol

Biz, öncekileri helak etmedik mi?


Çeviri : Ali Bulaç

Biz, (peygamberlerini inkâr eden kavimlerden) evvelkileri, helâk etmedik mi?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-17) Biz, öncekileri helâk etmedik mi? Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(16-17) Oncekileri yok etmedik mi? Ardindan, sonrakileri de onlara katariz.


Çeviri : Bekir Sadak

Önce gelip geçenleri yok etmedik mi ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Biz, (peygamberlerini inkâr eden kavimlerden) evvelkileri, helâk etmedik mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

(16-17) Öncekileri yok etmedik mi? Ardından, sonrakileri de onlara katarız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Öncekileri helak etmedik mi?


Çeviri : Edip Yüksel

Helâk etmedik mi evvelkileri?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Önceki toplulukları helak etmedik mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz, öncekileri helak etmedik mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Önceki inkarcı toplumları yoketmedik mi?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz, öncekileri helak etmedik mi?


Çeviri : Gültekin Onan

Biz öncekileri (bu tekzîblerinden dolayı) helak etmedik mi?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Biz önceki (kâfir)leri (isyanları sebebiyle) helâk etmedik mi?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öncekileri Biz helak etmedik mi?


Çeviri : İbni Kesir

Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz öncekileri helak etmedik mi?


Çeviri : Kadri Çelik

Biz, geçmişin o (günahkar)larını yok etmedik mi?


Çeviri : Muhammed Esed

(15-16) O gün vay haline yalanlayanların. Evvelkileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Ömer Öngüt

Evvelkileri yıkıma uğratmadık mı?


Çeviri : Şaban Piriş

Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

Öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz, öncekileri helak etmedik mi?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Öncekileri Biz helâk etmedik mi?


Çeviri : Ümit Şimşek

Öncekileri helâk etmedik mi?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk