77 / MÜRSELAT - 17

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْءَاخِرِينَ

Orjinal

Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).

1. summe : sonra
2. nutbiu-hum(u) : onlara tâbî kılarız
3. el âhırîne : sonrakiler

Çeviri : Transliteral

Sonra da son gelenleri tutar, katarız onlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra gelenleri de onların peşine katarız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.


Çeviri : Adem Uğur

Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sonra diğer nesilleri de onların peşine eklemedik mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonra geride kalanları da onların peşlerine takacağız.


Çeviri : Ahmet Varol

Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.


Çeviri : Ali Bulaç

Sonra (inkârcı Kureyş gibi) arkadan gelenleri, onlara ekliyeceğiz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-17) Biz, öncekileri helâk etmedik mi? Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(16-17) Oncekileri yok etmedik mi? Ardindan, sonrakileri de onlara katariz.


Çeviri : Bekir Sadak

Sonra arkalarından gelenleri onların peşine takıp katacağız.


Çeviri : Celal Yıldırım

Sonra arkadan gelen (inkârcı)ları da (kötü niyetleri yüzünden) onların peşine takacağız.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.


Çeviri : Diyanet İşleri

(16-17) Öncekileri yok etmedik mi? Ardından, sonrakileri de onlara katarız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sonra, diğerlerini de onlara katmadık mı?


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra arkalarına takacağız geridekileri


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra arkalarına takacağız geridekileri!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sonra geridekileri de onlara katarız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonraki inkarcıları da katarız onlara.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sonra, arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.


Çeviri : Gültekin Onan

Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Sonra geridekileri onların peşine takarız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ardından sonrakileri de onların arkasına takacağız.


Çeviri : İbni Kesir

Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.


Çeviri : Kadri Çelik

İşte sonrakileri de onlarla aynı yola sokacağız:


Çeviri : Muhammed Esed

(17-18) Sonra arkadakilerini onlara tâbi kılarız. İşte günahkârlara böyle yaparız.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız.


Çeviri : Ömer Öngüt

Daha sonra da geridekileri onlara tabi kılarız.


Çeviri : Şaban Piriş

Sonra gidenleri de onların ardına takarız.


Çeviri : Suat Yıldırım

Sonra geridekileri de onların ardına takarız.


Çeviri : Süleyman Ateş

Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sonrakileri de peşlerine takarız.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sonra, geriden gelenleri de onların peşlerine takarız.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk