77 / MÜRSELAT - 32

إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ

Orjinal

İnnehâ termî bi şerarin kel kasr(kasri).

1. innehâ : muhakkak o
2. termî : atar
3. bi şerarin : kıvılcımlar
4. ke el kasri : köşk gibi, saray gibi

Çeviri : Transliteral

O, köşk gibi kıvılcımlar fırlatır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O cehennem saray gibi kıvılcımlar fırlatır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Cehennem, devasa kaleler gibi alevler savurarak yalanlayanları içine alır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz o (ateş) saray gibi kıvılcım(lar) atar.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.


Çeviri : Ali Bulaç

Zira o ateş, öyle kıvılcımlar atar ki, her biri saray gibi...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(29-33) Yalan sayageldiğiniz şeye doğru gidiniz! Üç boyutlu azaba, ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidiniz. O saray gibi kocaman bir kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(32-33) O golgenin sactigi herbir kivilcim sanki birer sari devedir, konak gibi de buyuktur.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki, o, saray gibi (büyüklük ve yükseklikte) kıvılcım atar.


Çeviri : Celal Yıldırım

(32-33) Şüphesiz o (cehennem), tomruk/saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar. Sanki o kıvılcımın her biri sarı renkte birer halattır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.


Çeviri : Diyanet İşleri

(32-33) O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir, konak gibi de büyüktür.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kıvılcımlar saçar, saraylar gibi...


Çeviri : Edip Yüksel

çünkü o, öyle şerareler atacaktır ki her biri bir saray gibi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü o öyle kıvılcımlar atar ki, her biri bir saray gibi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O, saray gibi kıvılcımlar atar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçekten o sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.


Çeviri : Gültekin Onan

Çünkü o (ateş) öyle kıvılcım atar ki herbiri sanki bir saraydır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Çünki o (Cehennem), saray gibi (büyük) kıvılcımlar saçar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O; her biri bir saray gibi kıvılcımlar atar.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki o, saray gibi (büyük) kıvılcımlar atar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.


Çeviri : Kadri Çelik

(yanan) kütükler gibi (ateşten) kıvılcımlar saçan,


Çeviri : Muhammed Esed

(32-33) Şüphe yok ki, o köşk gibi kıvılcımlar atar. Sanki o birer sarı erkek develerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O ateş öyle kıvılcımlar atar ki, her biri bir saray gibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kütük büyüklüğünde kıvılcımlar atar.


Çeviri : Şaban Piriş

O, birer saray gibi kıvılcımlar atar.


Çeviri : Suat Yıldırım

O, kütük gibi kıvılcım(lar) saçar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bina büyüklüğünde kıvılcımlar çıkarır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gerçekten o, köşke benzer kıvılcımlar saçar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk