77 / MÜRSELAT - 38

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ

Orjinal

Hâzâ yevmul fasl(fasli), cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne).

1. hâzâ : bu
2. yevmu : gün
3. el fasli : fasıl, ayırma hüküm verme
4. cema'nâ-kum : sizi birarada topladık
5. ve el evvelîne : ve evvelkileri, öncekileri

Çeviri : Transliteral

Budur ayırma günü, sizi de toplarız, öncekileri de.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu gün ayrılma ve hüküm verme günüdür. Sizi de, önce gelenleri de topladık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.


Çeviri : Adem Uğur

Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik.


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bugün, sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gündür. Sizleri ve önceki ümmetleri birlikte topladık.'


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık.'


Çeviri : Ali Bulaç

Bu, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) fâsıl günü, sizi ve evvelki ümmetleri topladık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu, sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Bu, sizleri ve oncekileri topladigimiz hukum gunudur.»


Çeviri : Bekir Sadak

Bu, sizleri ve öncekileri toplayıp biraraya getirdiğimiz (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, gerçeği yalandan) ayırd eden hüküm günüdür.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bu, sizi ve önceki ümmetleri topladığımız doğru ile eğrinin, hak ile bâtılın ayrıldığı gündür.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

'Bu, sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu, Karar Günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.


Çeviri : Edip Yüksel

Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu o ayırt etme günüdür; topladık sizi ve öncekileri;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bu, işte o hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bugün sizi ve sizden öncekileri biraraya getirdiğimiz bir hüküm günüdür.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık'.


Çeviri : Gültekin Onan

Bu, ayırd etme ve hukûm verme günüdür. Sizi de, evvelki (ümmet) leri de (bir arada) toplamışızdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlara şöyle denilir:) 'Bu, (hak ile bâtılın) ayırma (hüküm verme) günüdür! Sizi ve (sizden) öncekileri bir araya getirdik.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte bu; sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.


Çeviri : İbni Kesir

Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri biraraya topladık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.


Çeviri : Kadri Çelik

(onlara şöyle denilecek, doğru ile eğri arasındaki) o Ayrım Günü: "Sizi eski zamanların o (günahkar)ları ile bir araya getirdik;


Çeviri : Muhammed Esed

(37-38) O gün vay haline yalanlayanların. İşte bu, ayırd etme günüdür, sizleri de evvelkileri de toplayıverdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte hüküm günü budur. Sizi de sizden öncekileri de bir araya toplamışızdır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bu, hüküm günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya toplarız.


Çeviri : Şaban Piriş

Bu gün karar ve hüküm günüdür. Sizi de, önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte bu, hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık.'


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bugün hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ayırma günüdür bu! Sizinle öncekileri bir yere topladık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk