83 / MUTAFFİFİN - 12

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

Orjinal

Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin).

1. ve mâ yukezzibu : ve yalanlamaz
2. bi-hî : onunla
3. illâ : ancak, sadece
4. kullu : bütün hepsi
5. mu'tedin : hakka tecavüz eden, haddi aşan
6. esîmin : günahkâr

Çeviri : Transliteral

Ve o günü, yalnız haddini aşan ve boyuna suç işleyip duran kişiler yalanlarlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Oysa o günü ancak haddi aşan ve günaha düşkün kimseler yalanlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.


Çeviri : Adem Uğur

Onu yaşayacağını yalnızca her haddi aşan suçlular yalanlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

O günü, ancak sınırı aşan ve bilerek günah işlemekte ısrar edenler yalanlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Oysa onu sınırı aşan, çok günâhkâr kimselerden başkası yalanlamaz.


Çeviri : Ahmet Varol

Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Ali Bulaç

Halbuki onu, ancak her azgın günahkar inkâr eder.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(10-12) Yalanlayanların vay haline o gün! Onlar yargı gününü yalanlıyorlar. Oysa o günü, aşırı gidenler ve günahkârlardan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Oysa onu mutecaviz gunahkardan baska kimse yalanlamaz.


Çeviri : Bekir Sadak

Oysa onu ancak haddini aşan her günahkâr yalanlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse yalanlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder.


Çeviri : Diyanet İşleri

Oysa onu mütecaviz günahkardan başka kimse yalanlamaz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onu ancak her bir haddini aşkın, günaha düşkün yalanlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa onu azgın, günahkardan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Gültekin Onan

Halbuki onu haddi aşkın ve taşkın, günâha düşkün olan her kişiden başkası yalan saymaz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki onu, her haddi aşan, günâha düşkün kimseden başkası yalanlamaz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Halbuki onu, azgın günahkardan başka kimse yalanlamaz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onu (dîn gününü), haddi aşan asi günahkârların hepsi hariç, kimse yalanlamaz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Oysa onu (hesap gününü), sınır tanımaz, saldırgan ve günahkâr olandan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Kadri Çelik

oysa, hak ve adalet sınırlarını ihlal edenler (ve) günaha batmış (olan)lar dışında kimse onu yalanlamaz:


Çeviri : Muhammed Esed

Halbuki O'nu, haddi aşan, günahkâr olan her bir kimseden başkası tekzîp etmez.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onu ancak haddi aşan (hükümleri çiğneyen) ve günaha dalan kimseler yalanlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onu, her haddi aşan günahkardan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Şaban Piriş

Buna "yalan" diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onu, saldırgan, günâhkârdan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan,' günahkâr olandan başkası yalanlamaz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onu sadece haddini aşan ve günaha dalan kimse yalanlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk