83 / MUTAFFİFİN - 15

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Orjinal

Kellâ innehum an rabbihim yevmeizin le mahcûbûn(mahcûbûne).

1. kellâ : hayır, asla, öyle değil
2. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
3. an rabbi-him : Rab'lerinden
4. yevme izin : izin günü
5. le : mutlaka, elbette, muhakkak
6. mahcûbûne : hicaplanmış, perdelenmiş olanlardır

Çeviri : Transliteral

İş öyle değil, hayır, şüphe yok ki onlar, o gün elbette Rablerinin lütfünden, bir perdeyle, bir engelle uzak kalırlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Elbette onlar o gün Rablerinin rahmetinden yoksun bırakılacaklardır veya onlar o gün Rablerini göremeyeceklerdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.


Çeviri : Adem Uğur

Hayır! Muhakkak ki onlar, o gün, elbette Rablerinden perdelidirler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Başlarına gelecekleri düşünsünler. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır. Onlar o gün Rabblerinden perdelenmişlerdir. [2]


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Hayır, (Onlar iman etmezler). Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilmişlerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Hayır! Doğrusu, o gün Rablerinden perdelenmiş olacaklardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hayir; dogrusu onlar o gun, Rablerinden yoksun kalacaklardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, (iş bu kadar do değil), onlar o gün elbette Rablarından (O'nu görmekten, rahmetine, yüce nimetlerine ermekten) perde arkasında (mahrum ve mahcûb) kalacaklardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilecekler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Hayır; doğrusu onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğrusu, o gün onlar Rab'lerinden perdelenir.


Çeviri : Edip Yüksel

Hayır hayır! Muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır, şüphesiz onlar o gün, Rabblerinden mahrum kalacaklardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır; gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Hayır (inanmazlar) Şübhesiz ki onlar o gün Rableri (ni görmek) den kat'iyyen mahrumdurlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hayır! Şübhesiz onlar, o gün Rablerinden gerçekten perdelenmiş olan kimselerdir(O’nu göremezler)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hayır doğrusu onlar, o gün Rabblarından kesinlikle mahrumdurlar.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! Gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Elbette onlar, o Gün Rablerin(in rahmetin)den yoksun bırakılacaklar:


Çeviri : Muhammed Esed

Hayır. Şüphe yok ki, onlar, o gün Rabblerinden elbette hicapta kalmış kimselerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Muhakkak ki onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Hayır! Gerçek şu ki, onlar o gün Rab’lerinden mahrum olanlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rab’lerini görmekten mahrum kalacaklardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, doğrusu onlar, o gün Rablerinden perdelenmişlerdir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Heyhat! Onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk