73 / MÜZZEMMİL - 12

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا

Orjinal

İnne ledeynâ enkâlen ve cahîmâ(cahîmen).

1. inne : muhakkak
2. ledeynâ : huzurumuzda
3. enkâlen : ağır kelepçeler, ağır zincirler
4. ve cahîmen : ve alevli ateş

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki katımızda bağlar var ve koca cehennem var.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü katımızda ağır prangalar ve yakıcı koca cehennem var.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, var.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki bizim yanımızda enkal (güçlü bağlar, zincirler) ve cahîm (cehennem, yakıcı ateş) vardır. Not: Ünlü Kur'ân yorumcusu İmam Razi, gelecek yaşamdaki azabın bu sembolizmini izah ederken şunları söyler: "Bu dört durum, kişinin hayattayken yaptıklarının ruhî sonuçları olarak görülebilir. "Ağır prangalar", ruhun önceki maddi ilgilerine ve bedenî zevklerine mahkûmiyetinin devam etmesinin bir sembolüdür. Bunların gerçekleşmesinin imkânsız hâle geldiği o gün, bu prangalar ve zincirler, yeniden dirilen insan kişiliğini (nefs) yücelik ve sâfiyet katına çıkmaktan alıkoyar. Ardından, bu ruhî prangalar "ruhî ateşlere" sebebiyet verir; çünkü kişinin beden zevklerine güçlü bir eğilim duyması, onlara erişmenin imkânsızlığı ile birleştiğinde, ruhî olarak şiddetli bir "yanıp tutuşma" duygusu oluşturur, "yakıcı alev" in (cahîm) anlamı budur. Günahkâr, bu durumda, arzuladığı şeylerden kopmanın acısını ve yoksunluğun boğucu baskısını boğazında hisseder; bu da "boğaza takılan yiyecek" ifadesinin karşılığıdır. Ve sonunda, bu şartlardan dolayı, Allâh'ın nûruyla aydınlanmaktan ve kutsanmış kişilerle bir arada olmaktan yoksun kalır; "şiddetli azap" ifadesinin anlamı budur. Ama yine de bilin ki, Kurân'ın bu âyetlerinin anlamının bu söylediklerimden ibaret olduğunu iddia ediyor değilim. . . "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bizim nezdimizde, ağır bukağılar, kaynayan, köpüren bir Cehennem var.


Çeviri : Ahmet Tekin

Çünkü bizim katımızda bukağılar ve çılgınca yanan bir ateş var.


Çeviri : Ahmet Varol

Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır:


Çeviri : Ali Bulaç

Zira (ahirette kâfirler için) bizim yanımızda bukağılar ve (içine) girecekleri bir ateş var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(12-14) Şüphesiz, yerin ve dağların şiddetle sarsılacağı, dağların saçılmış kum yığını haline geleceği gün, katımızda prangalar ve cehennem vardır. Boğazı tıkayan yiyecek ve acıklı azap vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(12-13) suphesiz katimizda onlar icin agir boyunduruklar, cehennem, bogazi tikayan bir yiyecek ve can yakan azap vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

(12-13) Çünkü yanımızda bukağılar, Cehennem, boğazdan geçmeyen yiyecek ve elem verici bir azâb vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(12-13) Hiç şüphesiz, bizim yanımızda ağır prangalar, boyunduruklar, yakıcı bir alev, bir de boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(12-13) Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(12-13) Şüphesiz katımızda onlar için ağır boyunduruklar, cehennem, boğazı tıkayan bir yiyecek ve can yakan azap vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(12-13) Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yanımızda zincirler ve cehennem vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Çünkü bizim yanımızda bukağılar var ve bir cehîm var


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü bizim yanımızda ağır zincirler ile cehennem vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Çünkü bizim yanımızda (ağır) bukağılar var, yakıcı bir ateş var,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Çünki bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki katımızda, ağır boyunduruklar ve cehennem var.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki bizim yanımızda (ayaklara bağlanan) ağır zincirler ve alevli ateş vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü, Katımızda ağır prangalar ve yakıcı bir alev (onları beklemektedir),


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki Bizim yanımızda ağır bukağılar ve bir alevli ateş vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yanımızda onlar için ağır boyunduruklar ve cehennem var.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bizim yanımızda ağır boyunduruklar ve cehennem var.


Çeviri : Şaban Piriş

(12-13) Muhakkak ki Bizim nezdimizde bukağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gâyet acı azap var.


Çeviri : Suat Yıldırım

Doğrusu, bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var.


Çeviri : Süleyman Ateş

Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bizim katımızda nice bukağılar, alevler,


Çeviri : Ümit Şimşek

Bizim yanımızda bukağılar var, cehennem var!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk