73 / MÜZZEMMİL - 16

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا

Orjinal

Fe asâ fir’avnur resûle fe ehaznâhu ahzen vebîlâ(vebîlen).

1. fe : o zaman, böylece
2. asâ : umulur ki
3. fir'avnu : firavun
4. er resûle : resûl
5. ehaznâ-hu : onu aldık, yakaladık
6. ahzen : yakalayışla
7. vebîlen : çok ağır

Çeviri : Transliteral

Derken Firavun, peygambere isyân etmişti de onu, pek şiddetli bir sûrette helâk etmiştik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Derken Firavun peygambere isyan etti de onu yakalayıp şiddetli bir şekilde azaplandırdık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.


Çeviri : Adem Uğur

Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuşla yakalayıverdik!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun Allah’ın Rasûlüne âsi oldu, karşı geldi. Firavun’u belini kıracak şekilde yakalayıp şiddetli cezalandırdık.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şu var ki, Firavun peygambere karşı geldi biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık.


Çeviri : Ahmet Varol

Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.


Çeviri : Ali Bulaç

Öyle ki, Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu şiddetli bir azabla yakalayıverdik.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Firavun o peygambere karşı gelmişti de, biz onu feci bir şekilde yakalamıştık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ama Firavun o peygambere karsi gelmisti de onu cok agir bir sekilde tutup cezalandirmistik.


Çeviri : Bekir Sadak

Ne var ki, Fir'avn, o peygambere karşı geldi; bu yüzden onu yakalayıp ağır şekilde cezalandırdık.


Çeviri : Celal Yıldırım

Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir azapla yakalayıverdik.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ama Firavun o peygambere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir şekilde yakalayıverdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Fakat Firavun elçiye isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.


Çeviri : Gültekin Onan

Fir'avn, o peygambere ısyânetdi de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Fakat Fir'avun o peygambere isyân etmişti de onu şiddetli bir yakalayışla tutuverdik.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Fakat Firavun, o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.


Çeviri : İbni Kesir

Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu çok ağır bir tarzda (azapla) yakalayıverdik.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve Firavun elçiye isyan etti, bunun üzerine Biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık.


Çeviri : Muhammed Esed

(16-17) Fir'avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir'avun'u bir şiddetli yakalamakla yakaladık. Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun o peygambere karşı gelmişti de, onu çok ağır bir yakalayışla yakalayıp cezalandırmıştık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Firavun elçiye karşı geldi de onu çok kötü bir şekilde yakaladık.


Çeviri : Şaban Piriş

Firavun o Resule isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Fir'avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Fakat Firavun peygambere karşı geldi; Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk