73 / MÜZZEMMİL - 18

ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا

Orjinal

Es semâu munfatırun bih(bihî), kâne va’duhu mef’ûlâ(mef’ûlen).

1. es semâu : sema, gök
2. munfatirun : yarılıp çatlamıştır
3. bi-hî : onunla
4. kâne : oldu
5. va'du-hu : onun vaadi
6. mef'ûlen : yapılmış, yerine gelmiştir

Çeviri : Transliteral

Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.


Çeviri : Adem Uğur

Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleşmiştir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah’ın va’di, tehdidi mutlaka yerine gelir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.


Çeviri : Ali Bulaç

O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O gün, gök parça parça olur ve O'nun vaadi gerçekleşmiş olur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O gunun siddetiyle gok bile parcalanir. O'nun sozu yerine gelir.


Çeviri : Bekir Sadak

Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O'nun va'di mutlaka yerine gelir.


Çeviri : Celal Yıldırım

O günün dehşetinden gökler parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.


Çeviri : Edip Yüksel

Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O'nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.


Çeviri : Gültekin Onan

Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O’nun (Allah’ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Gök, onunla yarılmış ve O'nun vaadi yerini bulmuştur.


Çeviri : İbni Kesir

Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O’nun (Allah’ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.


Çeviri : Kadri Çelik

göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah'ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)?


Çeviri : Muhammed Esed

(18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev'izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O günün şiddetinden gök yarılır, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir.


Çeviri : Ömer Öngüt

O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.


Çeviri : Şaban Piriş

O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah’ın vâdi mutlaka gerçekleşir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh'ın va'di mutlaka yapılmıştır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk