73 / MÜZZEMMİL - 6

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا

Orjinal

İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen).

1. inne : muhakkak
2. nâşiete : kalkan kimse, kalkış
3. el leyli : gece
4. hiye : o
5. eşeddu : daha şiddetli
6. vat'en : çok meşakkatli, çok zor, (tesir bakımından) çok dinç,
7. ve akvemu : ve en sağlam
8. kîlen : söylenen söz, söz

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki geceleyin kalkmak, pek meşakkatlidir, fakat ibâdet için de gece, pek uygun.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve daha güçlü olur ve okuma da berraklaşır yani gündüz için malzeme hazırlanmış olur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Gece kalkarak yapılan ibadet, ilmî çalışma, gündüz yapılandan daha etkili, daha kalıcı, daha samimidir. Kur’ân daha iyi anlaşılır. Söz daha güzel söylenir, daha iyi dinlenir, daha derin manalara nüfûz edilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.


Çeviri : Ahmet Varol

Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, (Kur’an’ı) okuyuş bakımından da daha sağlamdır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur'ân'ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O'na ver![689]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz, gece kalkisi daha tesirli ve o zaman okumak daha elverislidir.


Çeviri : Bekir Sadak

Hakikat (ibâdet için) gece kalkmak hem daha dokunaklı ve te'sirli, hem de okuma cihetiyle daha sağlam (bilgi ve huzur verici)dir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Doğrusu gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.


Çeviri : Diyanet İşleri

şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuşkusuz gece kalkıp meditasyonda bulunmak çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.


Çeviri : Edip Yüksel

Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.


Çeviri : Gültekin Onan

Gerçek, gece (yatağından ibâdete) kalkan nefs (yok mu?) o, hem uygunluk i'tibariyle daha kuvvetlidir, hem kıraatçe daha sağlamdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki gece kalkışı, daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki gece kalkışı (meşakkatli fakat) tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Doğrusu uyanmak (ibadet dünyasına) adım atmak bakımından daha metanetli, söz bakımından da daha tutarlıdır.


Çeviri : Kadri Çelik

(ve) gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır,


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, geceleyin kalkış, o daha muvafıktır ve kıraatca da daha sağlamdır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuş için daha elverişlidir.


Çeviri : Şaban Piriş

Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du'â) daha etkilidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Muhakkak ki, gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk