16 / NAHL - 100

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ

Orjinal

İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihî müşrikûn(müşrikûne).

1. innemâ : ancak, sadece
2. sultânu-hu : onun sultanlığı, yaptırım gücü
3. alellezîne (alâ ellezîne) : onlara karşı
4. yetevellevne-hu : ona yönelenler
5. vellezîne (ve ellezîne) : ve o kimseler, onlar
6. hum : onlar
7. bi-hî : onunla
8. müşrikûne : Allah'a ortak (şirk) koşanlar, müşrikler

Çeviri : Transliteral

Onun kudreti, ancak ona dost olup itâat edenlere yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onun gücü kuvveti, ancak ona dost olup, ona itaat edenlere yeter ve onlar da Allah'la beraber, şeytana tanrısal nitelikler yakıştıranlardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.


Çeviri : Adem Uğur

Onun sultası, sadece, kendisini velî edinenler (ilham ettiği fikirlere uyanlar) ve Rablerine ortak koşanlaradır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Şeytanın, şeytanî güçlerin nüfûzu, gücü kendisini dost ve otorite kabul edenlerin ve ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşanların üzerinde etkilidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve O'na ortak koşanlaradır.


Çeviri : Ahmet Varol

Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Onun hâkimiyyeti, ancak kendisini veli edinenlere ve Allah’a ortak koşanlardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O'nun nufuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak kosanlar uzerindedir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Onun sultası ancak, onu kendine dost ve yâr edinenler ve bir de Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onun zorlayıcı gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O'nun nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab’lerine ortak koşanlaradır.


Çeviri : Edip Yüksel

Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha şirk koşanlaradır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Şeytanın, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinde, nüfuzu ve etkinliği vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, onunla O'na (Tanrı'ya) ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Gültekin Onan

Onun zoru ancak onu yâr edinmekde olanlara ve onu kendisine (Allaha) eş koşanlara karşıdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O’nun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenler ve O’na (Allah’a) ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onun nüfuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerindedir.


Çeviri : İbni Kesir

Onun (şeytanın) sultanlığı (yaptırım gücü) sadece ona (şeytana) yönelenlerin ve onunla (şeytanla), (Allah’a ulaşmayı dilemedikleri için) Allah’a şirk koşanların üzerindedir (onları etkiler).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onun zorlayıcı gücü ancak onu (şeytanı) veli edinenler ve onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Kadri Çelik

Onun yalnızca kendisini izlemeye istekli olanlar üzerinde ve bir de ona tanrısal nitelikler yakıştıranlar üzerinde etkisi vardır.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphesiz ki, onun hakimiyeti ancak onu velî ittihaz edenlerin ve Allah'a şerik koşanların üzerinedir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onun nüfuzu ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a şirk koşanlaradır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Şaban Piriş

Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah’a, ortak sayanlar üzerindedir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir).


Çeviri : Süleyman Ateş

Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onun gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk