16 / NAHL - 104

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Orjinal

İnnellezîne lâ yu’minûne bi âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm(elîmun).

1. inne : muhakkak
2. ellezîne : ki onlar
3. lâ yu'minûne : âmenû olmazlar (Allah'a ulaşmayı dilemezler)
4. bi âyâti allâhi : Allah'ın âyetlerini
5. lâ yehdî-him : onları hidayete erdirmez
6. allâhu : Allah
7. ve lehum : ve onlar için (vardır)
8. azâbun elîmun : elîm bir azap

Çeviri : Transliteral

Allah'ın âyetlerine inanmayanları Allah, doğru yola sevketmez; onlara elemli bir azap var.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yola yöneltmez, öte dünyada onların payları, can yakıcı bir azap olacaktır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah'ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki Allâh, kendini dillendiren işaretlerine iman etmeyenleri, hakikate erdirmez. . . Onlara acı bir azap vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’ın âyetlerine inanmayacak olanları Allah hidayete erdirme lütfunda bulunmayacak, doğru yola sevketmeyecektir. Onlara can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola eriştirmez. Onlar için acıklı bir azap vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz ve onlar için acı bir azab vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah’ın âyetlerine iman etmiyenleri, muhakkak ki Allah hidayete erdirmez ve onlar için çok acıklı bir azab var...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah'ın âyetlerine inanmayanlara Allah kılavuzluk etmez. Onlar için acıklı bir azap vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'in ayetlerine inanmayanlari Allah dogru yola eristirmez. Onlara can yakici azap vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah'ın âyetlerine inanmayanları Allah doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azâb vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah'ın ayetlerine inanmayanları (ve inanmamakta da ısrar edenleri), Allah elbette ki doğru yola iletmez. Üstelik onlar için elem dolu bir azap vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah’ın âyetlerine inanmayanları, Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola eriştirmez. Onlara can yakıcı azap vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah'ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH’ın ayetlerini onaylamayanları ALLAH doğru yola iletmez; onlar için acı bir azap vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Allahın âyetlerine inanmıyanları elbette Allah, hidayete erdirmez ve onlara elîm bir azâb vardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'ın ayetlerine inanmayanları, elbette Allah doğru yola erdirmez ve onlara acı bir azap vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah'ın âyetlerine iman etmeyenleri, muhakkak ki Allah hidayete erdirmez ve onlara can yakıcı bir azab vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'ın ayetlerine inanmayanları O doğru yola iletmez. Onları acıklı bir azap beklemektedir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı'nın ayetlerine inanmayanları Tanrı hidayete ulaştırmaz ve onlar için acı bir azab vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Allahın âyetlerine îman etmeyenler (yok mu?) şübhesiz ki Allah onlara hidâyet (nasıyb) etmez. Onlar için çok acıklı bir azâb vardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Doğrusu, Allah’ın âyetlerine îmân etmeyenler yok mu, Allah onları (bu hâllerinden dolayı) hidâyete erdirmez ve onlar için (pek) elemli bir azab vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Allah'ın ayetlerine inanmayanları; Allah, doğru yola eriştirmez. Onlara elim bir azab vardır.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki Allah, Allah’ın âyetlerine inanmayanları (îmân etmeyenleri) hidayete erdirmez (onların ruhunu Kendisine ulaştırmaz). Ve onlar için elîm azap vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz ve onlar için elim bir azap vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, Allah'ın mesajlarına inanmayanları Allah doğru yola yöneltmez; ve onların (öte dünyadaki) payları da zorlu bir azap olacaktır.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok o kimseler ki, Allah'ın âyetlerine imân etmezler. Allah onlara hidâyet etmez ve onlar için pek acıklı bir azap vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'ın âyetlerine inanmayanlara gelince, şüphesiz ki Allah onları hidayete erdirmez ve onlar için acıklı bir azap vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yola iletmez. Ve onlara acı bir azap vardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah’ın âyetlerine iman etmeyenler var ya (onlar inkârı, tercih ettikleri müddetçe)Allah onları hidâyete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh'ın âyetlerine inanmayanları Allâh doğru yola iletmez, onlar için acı bir azâb vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz ve onlar için acıklı bir azab vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah'ın âyetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez; onların hakkı acı bir azaptır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah kılavuzluk etmez. Onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk