16 / NAHL - 3

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Orjinal

Halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), teâlâ âmmâ yuşrikûn(yuşrikûne).

1. halaka es semâvâti : semaları yarattı
2. ve el arda : ve arz, yeryüzü
3. bi el hakkı : hak ile, gerçekle
4. teâlâ : o yücedir, alâdır
5. âmmâ (an mâ) : şeylerden
6. yuşrikûne : ortak, şirk koşuyorlar

Çeviri : Transliteral

Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O ki, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve uygunluk üzere yaratmıştır. İnsanların tanrısal nitelikler yakıştırarak, kendisine ortak koştukları herşeyin ve herkesin ötesindedir O.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.


Çeviri : Adem Uğur

Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ'sıyla) yarattı. . . Onların ortak koştuklarından Âli'dir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah gökleri ve yeri, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde yarattı. Onların, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeylerden çok yüce ve çok büyüktür.


Çeviri : Ahmet Tekin

O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Ahmet Varol

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah gökleri ve Arz’ı gerçek bir kanun ile yarattı. O, kâfirlerin koştukları ortaklardan beridir ve çok yücedir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yarattı. O, koştukları ortaklardan uzaktır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Gokleri ve yeri geregince yaratmistir. Onlarin es kostuklari seylerden yucedir.


Çeviri : Bekir Sadak

Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, onların ortak koştuklarından çok yücedir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Gökleri ve yeri hak (bir nizam) ile O yarattı. O, (müşriklerin) kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Gökleri ve yeri gereğince yaratmıştır. Onların eş koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı, o, onların şirkinden yüksek, çok yüksek


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, onların ortak koştuklarından yüksek, çok yüksektir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, gökleri ve yeri haklı bir gerekçe uyarınca yarattı; O, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Gültekin Onan

O, gökleri ve yeri hak (kın ikaamesine sebeb) olarak yaratdı. O, (kâfirlerin) eş tutmakda oldukları şeylerden (münezzeh ve) yücedir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Gökleri ve yeri hak ile (karârınca O) yarattı. (Ve O, müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeyden münezzehtir.


Çeviri : İbni Kesir

Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, (onların) şirk koştukları şeylerden Yüce’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Kadri Çelik

O (ki,) gökleri ve yeri (içsel) bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere yaratmıştır; insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyin, herkesin üstünde, ötesindedir O.


Çeviri : Muhammed Esed

(3-4) Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O kendisine şerik koştukları şeylerden çok âlidir. İnsanı bir nutfeden yaratmıştır. Böyle iken, o, apaçık bir düşmandır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir.


Çeviri : Şaban Piriş

O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir!


Çeviri : Suat Yıldırım

(Allâh), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak koştuklarından yücedir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk