16 / NAHL - 49

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Orjinal

Ve lillâhi yescudu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı min dâbbetin vel melâiketu ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne). (SECDE ÂYETİ)

1. ve li allâhi : ve Allah içindir, Allah'ındır
2. yescudu : secde eder
3. mâ fî es semâvâti : semalardaki, göklerdeki şeyler
4. ve mâ fî el ardı : ve yeryüzünde bulunan şeyler
5. min dâbbetin : yürüyen hayvandan
6. ve el melâiketu : ve melekler
7. ve hum : ve onlar
8. lâ yestekbirûne : kibirlenmezler, büyüklenmezler

Çeviri : Transliteral

Ve Allah'a secde etmededir göklerde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve Allah'a secde etmektedir. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa, melekler de büyüklenmeden Allah'a secde etmektedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.


Çeviri : Adem Uğur

Semâlar ve arzda bulunan (tüm) canlılar ve melâike (ruhanî ve cismanî âlemlere ait varlıklar ve kuvveler), hiç kibirlenmeksizin (benliğe kapılmaksızın) Allâh'a secde ederler (Allâh'a mutlak teslimiyet hâlindedirler). (49. âyet secde âyetidir. )


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göklerdeki varlıklar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan, serkeşlik etmeden Allah’a secde ederler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve büyüklenmezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Göklerde ve yerde olan canlılarla Melekler, kibirlenmedikleri halde hep Allah’a secde ederler (*)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

�SÙ Goklerde ve yerde bulunan her canli ve melekler, buyukluk taslamaksizin Allah'a secde ederler.


Çeviri : Bekir Sadak

Göklerde ve yerde, gerek canlılardan, gerekse meleklerden ne varsa hepsi de büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ayrıca göklerde ve yerde olan her şey ve melekler kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmadan Allah için saygı ve tazimle secdeederler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (boyun eğerler).


Çeviri : Diyanet İşleri

Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıklar ve melekler ALLAH’a secde ederler ve büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allaha secde eder, gerek Dâbbe kısmından olsun ve gerek Melâike, ve bunlar kibirlenmezler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerde ve yerde gerek canlı gerek melek kısmından ne varsa hepsi büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah'a secde ederler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın, Allah'a secde ederler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Tanrı'ya secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Göklerde olan, yerde olan canlılar ve melekler, kendilerine hiçbir yüksünme gelmeyerek, Allaha secde eder (ler).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan sâdece Allah’a secde eder.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.


Çeviri : İbni Kesir

Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin (yürüyen canlıların) hepsi ve melekler, Allah’a secde ederler. Ve onlar, kibirlenmezler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Kadri Çelik

Ayrıca göklerde ve yerde olan herşey -bütün canlılar/hayvanlar ve melekler- kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmadan Allah için saygı ve tazimle yere kapanmaktadırlar:


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Allah için göklerde olanlar ve canlı yürür şeylerden yerde olanlar ve melekler secde ederler ve onlar kibirlenmezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah’a secde ederler.


Çeviri : Şaban Piriş

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun hepsi Allah’a secde eder, asla kibirlenmezler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Göklerde ve yerde bulunan canlıların, meleklerin hepsi Allah'a secde ederler, onlar asla büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Göklerde ve yerde hareket eden herşey ve bütün melekler, hiç büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk