16 / NAHL - 52

وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ

Orjinal

Ve lehu mâ fîs semâvâti vel ardı ve lehud dînu vâsıbâ(vâsıben), e fe gayrallâhi tettekûn(tettekûne).

1. ve lehu : ve onun vardır
2. mâ fî es semâvâti : semalardaki, göklerdeki şeyler
3. ve el ardı : ve arz, yeryüzü
4. ve lehu ed dînu : ve dîn onundur
5. vâsıben : devamlı, sürekli, her zaman
6. e fe gayrallâhi (gayre allâhi) : öyleyse Allah'tan başkası mı
7. tettekûne : takva sahibi olursunuz

Çeviri : Transliteral

Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, ibâdet ve itâat de dâimâ onadır, hâlâ mı Allah'tan başka birinden çekinmede, korkmadasınız?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. O halde kulluk ve itaat da daima O'na olmalıdır. Hal böyleyken, tutup yine de Allah'tan başka birinden, çekinmekte ve korkmaktasınız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur, din de yalnız O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Adem Uğur

Semâlar ve arzda ne varsa O'nun içindir! Din de daimî - ebedî - yalnız O'nundur! Allâh'ın gayrından mı sakınıyorsunuz?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göklerde ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı O’nundur, O’nun tasarrufundadır. Din, şeriat, düzen, medeniyet yalnız O’na ait; kulluk ve itaat da daima O’na olmalıdır. Allah’tan başkasına mı sığınıyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Tekin

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din (itaat, kulluk) de daima O'nadır. Artık Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat, kulluk da (din de) sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz?


Çeviri : Ali Bulaç

Göklerde ve yerde her ne varsa, hepsi O’nundur. Din de daima Onundur, (itaat devamlı olarak ona mahsustur). Böyle iken, siz Allah’ın gayrinden mi korkuyorsunuz?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur; kalıcı ve sürekli olan din de yalnız O'nundur. “O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Goklerde ve yerde olan O'nundur. Kulluk da daima O'nadir. Allah'tan baskasindan mi sakiniyorsunuz?


Çeviri : Bekir Sadak

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak O'nundur. Din de dâima O'nadır; öyle iken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak O'nundur. Kulluk ve itaat de daima O'na olmalıdır. Hal böyleyken, yine de, Allah'tan başkasından mı sakınıyor (da O'nun emirleri doğrultusunda hayatınızı düzene koymuyor)sunuz?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İtaat de daima O’na olmalıdır. Öyle iken siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Diyanet İşleri

Göklerde ve yerde olan O'nundur. Kulluk da daima O'nadır. Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur, din de yalnız O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de sürekli sadece O’nundur. ALLAH’tan aşağısını mı sayıyorsunuz?


Çeviri : Edip Yüksel

Hem Göklerde yerde ne varsa onun, din de daima onundur, öyle iken siz Allahın gayrisinden mi korkuyorsunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. öyle iken, siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyle iken, siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat mercii sürekli olarak hep O'dur. Siz Allah'dan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat, kulluk da (din de) sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Tanrı'dan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz?


Çeviri : Gültekin Onan

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Onundur. Tâat de dâima Onadır. Böyle iken haalâ Allahdan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Çünki göklerde ve yerde ne varsa O’nundur; dîn (itâat) de dâimâ O’nun içindir. Buna rağmen Allah’dan başkasından mı sakınıyorsunuz?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din de sürekli olarak O'nundur. Yoksa Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz?


Çeviri : İbni Kesir

Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar, O’nundur. Ve dîn, daima O’na aittir. (Öyleyse) hâlâ Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, din (itaat) de sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz?


Çeviri : Kadri Çelik

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur; (o halde,) kulluk ve itaat de daima O'na olmalıdır: hal böyleyken, tutup yine de, Allah'tan başkasına mı saygı ve duyarlık göstereceksiniz?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve göklerde ve yerde ne varsa O'nun içindir ve din de daima O'nun içindir. (Bu böyle iken siz) Allah'ın gayrısından mı korkarsınız?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur ve din de sadece O'na âittir. Yoksa Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Ömer Öngüt

Göklerde ve yerdeki her şey O’nundur. Her zaman otorite O’na aittir. O halde Allah’tan başkasından mı çekiniyorsunuz?


Çeviri : Şaban Piriş

Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur. İtaat daima O’nadır. Öyle iken Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Suat Yıldırım

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kulluğun da yalnız O'na yapılması lâzımdır. Siz, Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat, kulluk da (din de) sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Göklerde ve yerde ne varsa Ona aittir; din de her zaman Onundur. Yoksa Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?


Çeviri : Ümit Şimşek

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli olarak yalnız O'nundur. Hâlâ, Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk