16 / NAHL - 6

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

Orjinal

Ve lekum fîhâ cemâlun hîne turîhûne ve hîne tesrehûn(tesrehûne).

1. ve lekum : ve sizin için
2. fî-hâ : orada
3. cemâlun : güzellik
4. hîne : o vakit, o esnada, o sırada
5. turîhûne : (hayvanları) akşamleyin otlaktan döndürüyorsunuz
6. ve hîne : ve o zamanda, o hallerde
7. tesrehûne : (hayvanları) otlatmaya çıkarıyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Akşamleyin yayımdan getirir, sabahleyin yayıma götürürken de güzellikleri var, zevk alırsınız onlardan.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Akşamleyin mer'adan getirir, sabahleyin meraya götürürken de, güzellikleri var, zevk alırsınız o davarlardan.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik (bir zevk) vardır.


Çeviri : Adem Uğur

Akşamları (otlağından) getirdiğinizde ve sabahları (o otlağa) saldığınızda onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken, onlardaki güzellik ve verdikleri zevk sizi cezbeder.


Çeviri : Ahmet Tekin

Akşamleyin (otlaktan) getirirken ve sabah salarken onlarda sizin için güzellik vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir zevk ve güzellik var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Akşamleyin getirirken de sabahleyin salıverirken de onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlari getirirken de, gonderirken de zevk alirsiniz.


Çeviri : Bekir Sadak

Onları (ağıllarına) sürüp getirdiğinizde ve (otlaklara) sürüp götürdüğünüzde, sizin için onlarda içinizi açan güzellik ve çekicilik vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Onları) akşamleyin getirirken, sabahleyin (otlamaya) salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onları getirirken de, gönderirken de zevk alırsınız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik (bir zevk) vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ayrıca boş zamanlarınızda ve seyahatlerinizde siz onları toplarken ve salıverirken sizin için onlarda bir konfor ve zevk vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Akşam getirir, sabah salarken onlarda sizin için bir cemal de vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Akşam getirip sabah salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu hayvanlar, onları sabahleyin otlağa salarken ve akşam geri getirirken, size göz zevki sağlarlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Akşamlayın getirirken, sabahlayın salıverirken onlarda sizin için (ne) güzel bir zînet (ve zevk) vardır!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve akşamleyin getirirken, sabahleyin de salıverirken onlarda sizin için bir (zevk ve)güzellik vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Akşamleyin getirir, sabah salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır


Çeviri : İbni Kesir

(Onları), akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

akşam eve getirirken, sabah otlağa çıkarırken onlarda bir güzellik bulursunuz.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve sizin için onları akşamleyin getirdiğiniz ve sabahleyin salıverdiğiniz sırada bir ziynet vardır


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Akşamları getirirken, sabahları salıverirken de sizin için bir güzellik vardır (zevk alırsınız).


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve onların gidiş gelişlerinde ayrı bir güzellik bulursunuz.


Çeviri : Şaban Piriş

Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız!


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve akşamleyin mer'adan getirdiğiniz, sabahleyin mer'aya götürdüğünüz zaman onlarda sizin için bir güzellik de vardır. (Onların gidiş gelişleri size ayrı bir güzellik ve zevk verir.)


Çeviri : Süleyman Ateş

Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onları akşam ağıla getirirken ve sabah çayıra salarken seyretmek size haz verir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bir güzellik de vardır onlarda sizin için: Sabah saldığınız sırada, akşam topladığınız sırada.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk