16 / NAHL - 60

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Orjinal

Lillezîne lâ yu’minûne bil âhıreti meselus sev’(sev’i), ve lillâhil meselul â’lâ, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

1. lillezîne (li ellezîne) : o kimselere, onlara
2. lâ yu'minûne : âmenû olmazlar (Allah'a ulaşmayı dilemezler)
3. bi el âhıreti : ahirete (hayattayken Allah'a ulaşma gününe)
4. meselu es sev'i : "kötü" meselesi, durumu, telâkki edilmesi
5. ve li allâhi : ve Allah içindir, Allah'ındır
6. el meselu el â'lâ : âlâ, yüce olma durumu
7. ve huve : ve o
8. el azîzu : azîz, üstün
9. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi

Çeviri : Transliteral

Âhirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sâhiptir, en yüce sıfatsa Allah'ındır ve o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ahirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sahiptir. En yüce sıfatlarsa Allah'a aittir. Çünkü O, en güçlü olandır, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Kötü sıfatlar, sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenler içindir. . . En mükemmel sıfatlar da Allâh içindir! O, Aziyz'dir, Hakiym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bozulmayı, çürümeyi, haksızlığı telkin eden, darb-ı mesel haline getiren, ayıplanması gereken safsatalar, âhirete, ebedî yurda inanmayanlara aittir. Emsalsiz değer hükümlerini öğütleyen darb-ı meselli âyetler; kainatta hükmünü sürdüren kanunlar; gösterilen, öğretilen dini hakikatlar, insani ve ahlaki değerler; dillerde pelesenk olan özdeyiş halindeki zikirler; hükümranlık ve kemal sıfatları yalınızca Allah’a aittir. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnek ise Allah'ındır. O yücedir, hakimdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır, en yüce örnekler ise Allah'a aittir. O, güç sahibi olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Ali Bulaç

Ahirete iman etmiyenler için kötü sıfatlar var. En yüksek sıfatlar ise Allah’ındır. O Azîz’dir, Hâkîm’dir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kötü sıfat, âhirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstündür; hikmet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ahirete inanmayanlar kotuluk misalidirler. En ustun misali ise Allah verir. O guclu'dur, Hakim'dir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Âhirete inanmıyanların (böylesine) kötü misâli vardır. En yüce (güzel, yararlı) misâller ise Allah'ındır. O, yegâne üstündür, çok güçlüdür; hikmet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ahirete inanmayanlar için (böyle nice) kötü örnekler vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ahirete inanmayanlar kötülük misalidirler. En üstün misali ise Allah verir. O Güçlü'dür, Hakim'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ahireti onaylamayanlar kötü örneği oluştururlar; halbuki en yüce örnekler ALLAH’ındır. O Üstündür, Bilgedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Âhırete iymanı olmıyanlar için kötülük meseli sıfatlar var, Allah için ise en yüksek sıfatlar, ve azîz odur, hakîm o


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ahirete iman etmeyenler için kötülük örneği sıfatlar vardır; en yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise, Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ahirete inanmayanlar her konuda kötülüğün örneğini oluştururlar. Allah ise yüceliğin örneğidir. O üstün iradelidir ve her işi yerindedir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır, en yüce örnekler ise Tanrı'ya aittir. O güç sahibi olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Gültekin Onan

Âhirete îman etmeyenlerin (işte böyle) kötü sıfat (lar) ı vardır. En yüce mesel (vasıflar) ise Allahındır. O, mutlak kaadirdir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Âhirete îmân etmeyenler için çirkin sıfatlar vardır. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ahirete inanmayanlar kötülük örneğidirler. En yüce örnek ise Allah'ındır. O; Aziz'dir, Hakim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

(Haberin) kötü telâkki edilmesi, ahirete (hayattayken Allah’a ulaşmaya) inanmayanlara aittir. Ve âlâ (yüce olma) durumu, Allah’a aittir. Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnekler ise Allah'a aittir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Kadri Çelik

(Bunun içindir ki,) kötü niteleme(ler) ahirete inanmayanlara yakışır; en yüce niteleme(ler) ise Allah'a. Çünkü, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibi O'dur!


Çeviri : Muhammed Esed

Ahirete inanmayanlar için çirkin bir sıfat vardır. Allah için ise en yüksek (vasıflar) vardır. Ve o azîzdir, hakîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kötü sıfat ahirete inanmayanlarındır. En yüce vasıflar ise Allah'ındır. O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kötülük örneği ahirete inanmayanlarındır. En yüce örnek ise Allah’ındır. Çünkü O, saygındır, hakimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Âhirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. Aziz O’dur, hakim O! (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Âhirete inanmayanların durumu, kötüdür. En yüce durum, Allâh'ındır. O, üstün hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır, en yüce örnekler ise Allah'a aittir. O, güç sahibi olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Âhirete inanmayanların böyle kötülük nümunesi sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Onun kudreti herşeye üstün, her işi hikmet iledir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Âhirete inanmayanlar için kötülük örneği var. En yüce örnekse Allah içindir. O'dur Azîz, O'dur Hakîm.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk