16 / NAHL - 83

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

Orjinal

Ya’rifûne ni’metallâhi summe yunkirûnehâ ve ekseruhumul kâfirûn(kâfirûne).

1. ya'rifûne : tanırlar
2. ni'mete allâhi : Allah'ın ni'meti
3. summe : sonra
4. yunkirûne-hâ : onu inkâr ediyorlar
5. ve ekseru-hum : ve onların çoğu
6. el kâfirûne : kâfir olanlar, kâfirler

Çeviri : Transliteral

Onlar, Allah'ın nîmetini tanırlar da sonra inkâr ederler ve çoğu kâfirdir onların.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Aslında Allah'ın nimetinin pekala farkındalar, ama yine de O'nu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar. Çünkü onların pek çoğu, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ediyorlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlar Allah'ın nimetini bilirler (itiraf ederler). Sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir.


Çeviri : Adem Uğur

(Onlar) Allâh nimetini (Hz. Rasûlullah'ı) tanırlar, sonra da O'nu inkâr ederler. . . Onların ekseriyeti hakikat bilgisini inkâr edenlerdir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar Allah’ın nimetini, Muhammed’in peygamber olarak görevlendirileceğini itiraf ederler, bilirler. Sonra da onu ısrarla inkâr ederler. Onların çoğu kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirdir, nankördür.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar Allah'ın nimetini biliyor sonra onu inkâr ediyorlar. Onların çoğu kâfirdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar, Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra da inkar ediyorlar; onların çoğu inkâr edenlerdir.


Çeviri : Ali Bulaç

Müşrikler, Allah’ın nimetini tanırlar ikrar ederler. Sonra (Allah’dan başkasına ibadet ederek) onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirlerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğu nankördür.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'in nimetini hem bilirler hem de inkar ederler. Zaten cogu kafir kimselerdir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Allah'ın nîmetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Zaten onların çoğu kâfir kişilerdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler (hem de O'ndan başkasına tanrısal nitelikler yüklemek suretiyle) bunu inkâr ederler. Onların çoğu nankör kimselerdir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar, Allah’ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğu kâfirlerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'ın nimetini hem bilirler hem de inkar ederler. Zaten çoğu kafir kimselerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlar Allah'ın nimetini bilirler (itiraf ederler). Sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH’ın nimetlerini çok iyi tanıdıkları halde onları inkâr ederler. Onların çoğu kafirlerdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Allahın nı'metini tanırlar, sonra da inkâr ederler ve ekserisi kâfirdirler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'ın nimetini tanırlar, sonra da onu inkar ederler. Çoğu kafir kimselerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfir kimselerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar Allah'ın nimetlerini hem bilirler, hem de sonra onları inkâr ederler, onların çoğu kâfirdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar, Tanrı'nın nimetini biliyorlar, sonra da inkar ediyorlar; onların çoğu kafirdir.


Çeviri : Gültekin Onan

Onlar hem Allahın (bu) ni'met (ler) ini i'tiraf ederler, hem yine onu (fiilleriyle) inkâr ederler. Çoğu (inadına) kâfir kimselerdir onların.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Allah’ın ni'metini tanırlar; sonra da onu inkâr ederler; çünki onların çoğu kâfirdirler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'ın nimetini hem bilirler, hem de inkar ederler. Zaten onların çoğu kafirdirler.


Çeviri : İbni Kesir

Onlar, Allah’ın ni’metini biliyorlar, sonra onu inkâr ediyorlar.Ve onların çoğu kâfirlerdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar, Allah'ın nimetini bilmekte, sonra da inkâr etmektedirler. Onların çoğu kâfirdirler.


Çeviri : Kadri Çelik

Aslında Allah'ın nimetinin pekala farkındalar ama, yine de onu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar; çünkü onların çoğu onmaz biçimde küfre batmış bulunuyor.


Çeviri : Muhammed Esed

Allah'ın nîmetini tanırlar, sonra da onu inkar ederler ve onların ekserisi kâfirlerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar Allah'ın nimetini bilirler (itiraf ederler), sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdirler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlar Allah’ın nimetini bildikleri halde onu inkar ederler ve onların çoğu kafirdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Müşrikler Allah’ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah’tan başkasına ibadet etmekle bu nimetleri inkâr ederler. Onların çoğu işte böyle nankördürler!


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh'ın ni'metini bilirler (bu ni'metleri Allâh'ın yarattığını kabul ederler), sonra da (bunları kendilerine verenden başkasına taparak) bu ni'metleri inkâr ederler, çokları da (nankördürler).


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar, Allah'ın nimetini bilmektedirler, sonra da inkâr etmektedirler; onların çoğu küfre sapanlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar Allah'ın nimetini bilirler; buna rağmen onu inkâr ederler. Onların çoğu böyle nankördür.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra da onu inkâr ediyorlar. Çoğu nankördür bunların.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk