79 / NAZİAT - 11

أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً

Orjinal

E izâ kunnâ izâmen nahıreh(nahıreten).

1. e :
2. izâ kunnâ : biz olduğumuz zaman
3. izâmen : kemik
4. nahıreten : çürüyüp dağılmış

Çeviri : Transliteral

Ufalanmış bir kemik yığını hâline geldikten sonra mı olacak bu iş?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ufalanmış bir kemik yığını haline geldikten sonra mı olacak bu iş?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"


Çeviri : Adem Uğur

"Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Çürümüş kemik haline geldiğimiz zaman mı?'


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra?'


Çeviri : Ahmet Varol

"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"


Çeviri : Ali Bulaç

Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(10-12) Onlar şöyle diyorlar: “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«falanmis kemik oldugumuz zaman mi?»


Çeviri : Bekir Sadak

(10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»


Çeviri : Celal Yıldırım

(10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı?'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha!?'


Çeviri : Edip Yüksel

Ya ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ya, ufalanmış kemikler olduktan sonra ha?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"


Çeviri : Gültekin Onan

«Biz çürüyüb dağılmış kemikler olduğumuz vakit mı?»


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Çürümüş kemikler hâline geldiğimiz zaman mı?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?


Çeviri : İbni Kesir

Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?”


Çeviri : Kadri Çelik

çürüyen kemik (yığını) olsak bile?"


Çeviri : Muhammed Esed

«Biz mi çürümüş kemikler olduğumuz zaman?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?"


Çeviri : Ömer Öngüt

-Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman..


Çeviri : Şaban Piriş

(10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Ufalanmış kemiklere döndükten sonra, öyle mi?'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Un ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk