79 / NAZİAT - 27

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا

Orjinal

E entum eşeddu halkan emis semâ’(semâu), benâhâ.

1. e :
2. entum : sizi
3. eşeddu : daha şiddetli
4. halkan : yaratılış
5. em(i) : yoksa, veya
6. es semâu : sema, gök
7. benâ-hâ : onu bina etti, onu muhkem ve ölçülü bir şekilde yarattı

Çeviri : Transliteral

Sizi yaratmak mı daha güç sizce, yoksa göğü yaratmak mı? Onu kurdu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o gökleri Allah yaratmıştır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,


Çeviri : Adem Uğur

Sizin yaratılışınız mı zorlu yoksa Semâ mı? (Ki Allâh) onu bina etti!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sizin yeniden yaratılmanız mı daha zor, yoksa Allah’ın yükseltip düzenleyerek tavan olarak inşa ettiği göğün yaratılması mı?


Çeviri : Ahmet Tekin

Sizi yaratmak mı daha güçtür yoksa göğü mü? Onu (Allah) bina etti.


Çeviri : Ahmet Varol

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.


Çeviri : Ali Bulaç

(Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(27-28) Sizi yaratmak mi daha zordur, yoksa gogu yaratmak mi? Ki onu Allah bina edip yukseltmis ve ona sekil vermistir.


Çeviri : Bekir Sadak

Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı ? (Allah) onu inşâ edip var kılmıştır. (Hâlâ görmüyor musunuz?!)


Çeviri : Celal Yıldırım

(27-29) (Öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı zor, yoksa göğü (yaratmak) mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltti ve ona düzen ve ahenk verdi. O göğün gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlattı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.


Çeviri : Diyanet İşleri

(27-28) Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Siz mi, yoksa gök mü yaratılış açısından daha zorludur? Onu O yaptı.


Çeviri : Edip Yüksel

Siz mi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Sema mı? O «Allah» onu bina etti


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O «Allah» bina etti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Tanrı) Onu bina etti.


Çeviri : Gültekin Onan

Sizi (tekrar) yaratmak mı (sizce) daha güc, yoksa göğ (ü yaratmak) mı ki onu (Allah) bina etmişdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenler!) Siz mi yaratılışça daha zorsunuz, yoksa gök mü? Onu (Allah) binâ etti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir.


Çeviri : İbni Kesir

Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? (Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor?)


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yaratılış bakımından siz mi daha çetinsiniz yoksa (Allah'ın) bina ettiği gök mü?


Çeviri : Kadri Çelik

(Ey insanlar!) Sizi yaratmak, göğü yaratmış olan Allah için daha mı zordur?


Çeviri : Muhammed Esed

Sizler mi yaradılış itibariyle daha çetinsiniz, yoksa gök mü ki, onu binâ etti?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür; yoksa göğü mü? Onu bina etti.


Çeviri : Şaban Piriş

Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti!


Çeviri : Suat Yıldırım

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allâh) onu yaptı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etmiştir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sizi yaratmak mı daha zor, göğü mü? Allah onu bina etti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk