79 / NAZİAT - 37

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ

Orjinal

Fe emmâ men tagâ.

1. fe : o zaman, böylece
2. emmâ : ama, ...ise
3. men : kimse, kişi
4. tagâ : azdı, haddi aştı

Çeviri : Transliteral

Artık kim azmışsa.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Artık kim azmışsa


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Artık kim azmışsa,


Çeviri : Adem Uğur

Azıp kural tanımayana,


Çeviri : Ahmed Hulusi

Azana mekân vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Artık kim azar,


Çeviri : Ahmet Varol

Artık kim taşkınlık edip azarsa,


Çeviri : Ali Bulaç

Artık kim azgınlık edib kâfir olmuş,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(37-39) İşte, azıp dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(37-38) Iste, azip da dunya hayatini tercih edenin varacagi yer suphesiz cehennemdir.


Çeviri : Bekir Sadak

(37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(37-39) Artık her kim azgınlık etmişse, (sadece) dünya hayatını ahirete tercih etmişse, şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(37-39) İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(37-39) Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Azgınlara,


Çeviri : Edip Yüksel

Artık her kim azgınlık etmiş,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

artık her kim azgınlık etmiş,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Artık her kim azgınlık etmiş,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Artık kim azmışsa.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Artık kim taşkınlık edip azarsa,


Çeviri : Gültekin Onan

Artık kim haddi aşarak küfretmiş,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(37-39) Artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayâtını (âhirete) tercîh etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cehennemdir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Artık kim haddini aşmışsa.


Çeviri : İbni Kesir

Fakat, artık kim taşkınlık etmiş (haddi aşmış) ise.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ama artık kim taşkınlık edip azarsa.


Çeviri : Kadri Çelik

Çünkü, hak ve adalet sınırlarını ihlal eden,


Çeviri : Muhammed Esed

(37-38) Artık kim taşkınlık etmiş ise. Ve dünya hayatını tercih eylemiş ise.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kim ki azgınlık edip haddi aşarsa,


Çeviri : Ömer Öngüt

Kim azdıysa,


Çeviri : Şaban Piriş

Artık kim azdıysa,


Çeviri : Suat Yıldırım

Artık kim azmışsa,


Çeviri : Süleyman Ateş

Artık kim taşkınlık edip azarsa,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kim azgınlık etmiş,


Çeviri : Ümit Şimşek

Artık azmış olan,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk