79 / NAZİAT - 40

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

Orjinal

Ve emmâ men hâfe makâme rabbihî ve nehennefse anil hevâ.

1. ve emmâ : ve fakat, ama
2. men : kimse, kişi
3. hâfe : korktu
4. makâme : makam
5. rabbi-hî : onun Rabbi
6. ve nehâ : ve nehyetti, mani oldu, yasakladı
7. en nefse : nefs, kimse, kişi
8. an(i) el hevâ : hevadan, heves ile, kendiliğinden

Çeviri : Transliteral

Ve ama kim, Rabbinin durağından korkup da nefsi, dileğinden çekmişse.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hesap gününde Rabbinin huzurunda durmaktan sakınanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için,


Çeviri : Adem Uğur

Rabbinin makamından korkan ve nefsini boş geçici sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyana gelince;


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rabbinin, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar ve cezalar üzerindeki hükümranlığının, her şeyi ortaya koyarak, hükmünü icra edeceğinin endişesini duyan, azamet ve celâlinden korkanlar ve nefislerini, ihtirasları adına, bâtıl adına konuşmaktan, bâtılı savunmaktan, ihtiraslardan, günahlardan ve haramlardan men edenlerin de yurtları vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kim de Rabbinin makamından [2] korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa,


Çeviri : Ahmet Varol

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa,


Çeviri : Ali Bulaç

Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(40-41) Ama, kim Rabbinin makamından korkup da, kendini kötülüklerden alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(40-41) Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kotulukten alikoymussa, varacagi yer suphesiz cennettir.


Çeviri : Bekir Sadak

(40-41) Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havaî şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(40-41) Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(40-41) Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(40-41) Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(40-41) Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rabbinin makamına karşı saygı duyan ve kendini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince


Çeviri : Edip Yüksel

Her kim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden menetmişse.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kim rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa,


Çeviri : Gültekin Onan

Amma, kim Rabbinin makaamından korkdu, nefsini hevâ (ve hevesin) den alıkoyduysa,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(40-41) Kim de (kıyâmet günü) Rabbisinin makamından (huzûrunda durmaktan)korkmuş ve nefsi(ni), (kötü) arzulardan men' etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cennettir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kim de Rabbının makamından korkup da nefsini heveslerden alıkoyduysa;


Çeviri : İbni Kesir

Ve fakat, kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise (heveslerine uymamışsa).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa.


Çeviri : Kadri Çelik

Ama Rabbinin huzurunda korku ile duranın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın


Çeviri : Muhammed Esed

Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevâ ve hevesten alıkoyan kimseye gelince,


Çeviri : Ömer Öngüt

Ama, kim de Rabbinin makamından korkup, kendisini heveslerine uymaktan alıkoymuşsa..


Çeviri : Şaban Piriş

Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,


Çeviri : Suat Yıldırım

Ama kim Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve nefsi(ni) kötü heves(ler)den men etmişse


Çeviri : Süleyman Ateş

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kim Rabbinin huzurunda durmaktan korkup da nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa,


Çeviri : Ümit Şimşek

Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk