78 / NEBE - 17

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا

Orjinal

İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

1. inne : muhakkak
2. yevme : o gün
3. el faslı : ayırma, hüküm verme
4. kâne : oldu
5. mîkâten : belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakit

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Muhakkak ki, iyinin kötünün birbirinden ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, belirlenmiş gündür.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz, hüküm gününün vakti belirlenmiştir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu, hukum gununun vakti elbette tesbit edilmistir.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, haklıyı haksızdan) ayırd etme günü (Allah katında) belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz ki, (doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ayırt edileceği) o ayrılma gününün (kıyametin) belirlenmiş bir vakti vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta'yîn edilmiş bir vakıtdır,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu, hüküm günü; ta'yin edilmiş bir vakittir.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz o hüküm günü, (herkes için) belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü'nün belirlenmiş bir vakti vardır:


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Şaban Piriş

(İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.


Çeviri : Suat Yıldırım

Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk