78 / NEBE - 30

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

Orjinal

Fe zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

1. fe : o zaman, böylece
2. zûkû : tadın
3. len nezîde-kum : size artırmayacağız
4. illâ : ancak, sadece
5. azâben : azap

Çeviri : Transliteral

Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunlara: “Artık azabı tadınız. Biz sizin azabınıza ancak azap katarız” denilecek.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.


Çeviri : Adem Uğur

O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Şimdi tadın azâbınızı. Artık size azabı artırmaktan başka bir muamele yapmayacağız.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Şimdi tadın. Artık sizin azaptan başka bir şeyinizi artırmayacağız.'


Çeviri : Ahmet Varol

Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;


Çeviri : Ali Bulaç

(O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlara, “Azabı tadınız. Size azabımızı arttırmaktan başka bir şey yapmayacağız” denir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

soyle deriz: «Artik tadiniz, bundan boyle size azabdan baska bir sey artirmayiz."*


Çeviri : Bekir Sadak

Artık hep (bu azabı) tadın, size elbette azâbdan başka bir şey artırmıyacağız.


Çeviri : Celal Yıldırım

(O inkârcılara şöyle denilir:) “Şimdi tadın (bakalım azabı), artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Şöyle deriz: 'Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.


Çeviri : Edip Yüksel

Artık tadınız, artık size azâb artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;


Çeviri : Gültekin Onan

(Onlara şöyle denilir:) «İşte tadın (cezanızı)! Artık size azâb (ınız) ı artırmakdan başka bir şey yapmayacağız».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlara o gün şöyle denilir:) 'Şimdi tadın (cezânızı)! Artık size aslâ azabdan başka bir şey artırmayacağız!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.


Çeviri : İbni Kesir

Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.


Çeviri : Kadri Çelik

(Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!"


Çeviri : Muhammed Esed

Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Tadın azabı! Biz sizin azabınıza ancak azap katarız.


Çeviri : Ömer Öngüt

-İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey artırmayacağız.


Çeviri : Şaban Piriş

Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın! Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız!


Çeviri : Süleyman Ateş

Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte, tadın; size azaptan başka birşey arttırmayız.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk