78 / NEBE - 37

رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا

Orjinal

Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

1. rabbi : Rab
2. es semâvâti : semalar, gökler
3. ve el ardı : ve arz, yeryüzü
4. ve mâ : ve şey
5. beyne-humâ : onların ikisinin arası
6. er rahmâni : Rahman esması ile tecelli eden
7. lâ yemlikûne : yapamaz, gücü yetmez, malik değil
8. min-hu : ondan
9. hitâben : hitap

Çeviri : Transliteral

Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitâbına nâil olmazlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin Rabbi olan Rahman'dan bir ödül olarak. O'nun huzurunda söz söylemeye kimse güç yetiremez.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân'dır! Hiç kimse O'ndan bir hitaba mâlik değildir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbinin, Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın ihsanı var. İnsanların onunla konuşmaya güçleri kâfî gelmez.


Çeviri : Ahmet Tekin

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan (Allah)'tan ki O'na hitapta bulunmaya güç yetiremezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.


Çeviri : Ali Bulaç

O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir; Rahmân’dır: O’na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir. O, rahmetin kaynağıdır. O gün insanlar, O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O, goklerin, yerlerin ve ikisi arasinda olanlarin Rabbidir. O, onunde kimsenin konusmayacagi Rahman olan Allah'tir.


Çeviri : Bekir Sadak

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahmân'dır; O'na söz söylemeye güç getiremezler.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve hiç kimse O'na karşı sesini yükseltme (itiraz etme) gücüne sahip değildir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(36-38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşmayacağı Rahman olan Allah'tır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.


Çeviri : Edip Yüksel

O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, Rahman, bir hıtaba malik olamazlar ondan


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Allah'tır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbi Rahman; O'na hitap etmeye güç yetiremezler.


Çeviri : Gültekin Onan

(Evet) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) dan (bir mükâfat ve yeter bir bağışdır bu. Mahluklar) Ona hitabda bulunmıya asla muktedir olamazlar,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahmân’dan ki,(bütün mahlûkat, azametinden) O’na karşı bir hitâba mâlik olamazlar!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman'dan. O'na hitabda bulunmaya kimse muktadir olamaz.


Çeviri : İbni Kesir

(Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah'tır); ona hitap etmeye güç yetiremezler.


Çeviri : Kadri Çelik

göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi(nden), Rahman(dan bir ödül)! (Ve) hiç kimse O'na karşı sesini yükseltme gücüne sahip değildir,


Çeviri : Muhammed Esed

Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O'ndan bir hitaba mâlik olamazlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. O gün (O izin vermeden) O'na hitapta bulunmaya aslâ muktedir olamazlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden.. Onun huzurunda konuşamazlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman’dan bir mükâfattır. O’nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O'nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); ona hitap etmeye güç yetiremezler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahmân'dır. Ona söz söylemeye kimsenin gücü yetmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk