53 / NECM - 27

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ

Orjinal

İnnellezîne lâ yu’minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsâ.

1. inne : muhakkak
2. ellezîne : ki onlar
3. lâ yu'minûne : âmenû olmazlar (Allah'a ulaşmayı dilemezler)
4. bi el âhireti : ahirete (ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasına)
5. le yusemmûne : isimlendiriyorlar
6. el melâikete : melekleri
7. tesmiyete : isimlerle
8. el unsâ : dişi

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki âhirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, melekleri elbette dişi olarak tanımlarlar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Âhirete, ebedî yurda inanmayanlar, meleklere dişi varlık isimleri takıyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçekten ahirete inanmayanlar melekleri dişi adlarıyla adlandırıyorlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu ahirete iman etmiyenler, meleklere dişi ismi takıb duruyorlar. (Melekler, Allah’ın kızlarıdır diyorlar).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Ahiret hayatına inanmayanlar, meleklere kız adı veriyorlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu ahirete inanmayanlar, meleklere"Disi» adini takarlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz, Âhiret'e inanmayanlar, melekleri dişi diye adlandırırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphe yok ki ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu ahirete inanmayanlar, meleklere 'dişi' adını takarlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ahirete inanmıyanlar melekleri dişi olarak nitelendirmektedirler.


Çeviri : Edip Yüksel

Evet Âhırete iymanı olmıyanlar Melâikeye dişi adı takıp duruyorlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Evet ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıp duruyorlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adları takıyorlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gerçek şu ki, ahirete inanmayanlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Hakıykat, âhirete îman etmez olanlar, meleklere alabildiğine dişi adı takarlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki âhirete îmân etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesi ile isim takarlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlarını takarlar.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki ahirete (Allah’a ruhunu ulaştırmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Doğrusu ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendirirler.


Çeviri : Kadri Çelik

Bakın, (ancak) öteki dünyaya (samimiyetle) inanmayanlar, melekleri dişi varlıklar olarak görürler;


Çeviri : Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki, ahirete imân etmezler, elbette melekleri dişilerin adıyla adlandırırlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takarlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Doğrusu ahirete inanmayanlar, melekleri dişi olarak isimlendiriyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Evet, âhirete inanmayanlardır ki melaikeyi Allah’ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Âhirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

O âhirete inanmayanlar, meleklere mutlaka dişilerin adlarını takarlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk