53 / NECM - 35

أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ

Orjinal

E indehu ilmul gaybi fe huve yerâ.

1. e'indehu : onun yanında
2. ilmu : ilmi
3. el gaybi : gayb, bilinmeyen
4. fe : o zaman, böylece
5. huve : o
6. yerâ : görüyor

Çeviri : Transliteral

Gizli şeylere âit bilgi, onun katında mı da görmede.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gizli şeylere ait bilgi O'nun yanındadır da, o mu görüyor?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?


Çeviri : Adem Uğur

Gaybın ilmi onun indînde de, o mu görüyor?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Gayb âlemindeki, Levh-i Mahfuz’daki bilgiler onun yanında da, âhiretteki cezasını, kendi yerine başkalarının çektiğini mi görüyor?


Çeviri : Ahmet Tekin

Gayb ilmi onun yanında da o görüyor mu?


Çeviri : Ahmet Varol

Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?


Çeviri : Ali Bulaç

Gaybın ilmi, o cimrinin yanındadır da, (başkasının günahını kaldıracağını, bir gerçek olarak) kendisi mi görüyor?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Gaybın bilgisi o adamın yanında da, o görüyor mu?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Gorulmeyenin ilmi yaninda da o mu goruyor?


Çeviri : Bekir Sadak

Gaybın ilmi, onun yanındadır da onu o mu görüyor?


Çeviri : Celal Yıldırım

O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebildiğini mi iddia ediyor?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?


Çeviri : Diyanet İşleri

Görülmeyenin ilmi yanında da o mu görüyor?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gizemlerin bilgisine mi sahiptir ki (geleceği) görüyor?


Çeviri : Edip Yüksel

Gayb ılmi yanında da artık görüyor mu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gaybın bilgisi yanında da görüyor mu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?


Çeviri : Gültekin Onan

Gaybın ilmi onun nezdindedir de kendisi mi görüyor?!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Gaybın ilmi onun yanında mıdır ki, o (amelinin netîcesini) görüyor (da göze alabiliyor)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Gaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor?


Çeviri : İbni Kesir

Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yoksa gayb ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?


Çeviri : Kadri Çelik

O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebil(diğini mi iddia ed)iyor?


Çeviri : Muhammed Esed

(33-35) Şimdi gördün mü o kimseyi ki, (imândan) yüz çevirdi. Ve biraz şey verdi, mütebakisini de men etti. Ya gayba ait bilgi onun yanında mıdır ki, artık o görüyor.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Gaybın bilgisi onun yanındadır da, o kendisi mi görüyor?


Çeviri : Ömer Öngüt

Gaybın ilmi onun yanında da, o mu görüyor?


Çeviri : Şaban Piriş

Gaypların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?


Çeviri : Suat Yıldırım

Gayb'ın bilgisi kendi yanında da o mu (âlemin esrarını) görüyor?


Çeviri : Süleyman Ateş

Gaybın ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yoksa kendisinde gayb bilgisi var da görünmeyen âlemleri mi görüyor?


Çeviri : Ümit Şimşek

Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk