53 / NECM - 52

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ

Orjinal

Ve kavme nûhın min kabl(kablu), innehum kânû hum azleme ve atgâ.

1. ve kavme nûhin : ve Nuh'un kavmi
2. min kablu : önceden, daha önce
3. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
4. kânû : oldular
5. hum : onlar
6. azleme : karanlık çöktü
7. ve atgâ : ve daha azgın

Çeviri : Transliteral

Ve onlardan önceki Nûh kavmini de; şüphe yok ki onlar, daha da zâlimdi ve daha da azgın.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

ve onlardan önce Nuh kavmini de, şüphesiz onlar bunlardan daha zalim yani yaratılış gayelerine daha aykırı yaşayan ve daha azgın idiler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Daha önce de çok zalim ve pek azgın, olan Nuh kavmini (helâk etmişti).


Çeviri : Adem Uğur

Daha önce de Nuh kavmini. . . Muhakkak ki onlar, evet onlar daha zâlim ve nefsanî yaşamda daha beterdiler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Daha önce de, baskı zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah’ın yolundaki faaliyetleri engelleyen, zulüm, azgınlık ve eşkıyalıkta ileri giden Nuh kavmini helâk eden O’dur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.


Çeviri : Ahmet Varol

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.


Çeviri : Ali Bulaç

(Âd ve Semûd kavimlerinden) daha evvel de Nûh’un kavmini...Çünkü onlar pek zalimdiler, pek azgındılar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlardan önce, Nûh toplumunu da helâk etmiştir. Onların hepsi çok zâlim ve çok azgın kimselerdi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Daha once de Nuh milletini yok eden O'dur; cunku onlar cok zalim ve pek taskin kimselerdi.


Çeviri : Bekir Sadak

Daha önce Nûh milletini de yok edendir. Çünkü onlar, hem çok zâlim, hem çok azgın idiler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Daha önce de Nuh'un kavmini de (yaptıkları yüzünden) helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Daha önce de Nuh milletini yok eden O'dur; çünkü onlar çok zalim ve pek taşkın kimselerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti).


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve ondan önce Nuh'un halkını da; onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.


Çeviri : Edip Yüksel

Daha evvel de Nuhun kavmını, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Daha önce de Nuh kavmini (helak etmişti); çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Daha önce de Nuh'un soydaşlarını yoketmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve azgın kimselerdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.


Çeviri : Gültekin Onan

Daha evvel Nuuh kavmini de (O helak etdi) çünkü bunlar çok zaalim ve çok azgın (insan) ların ta kendileri idi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünki onlar, daha zâlim ve daha azgın olanların ta kendileriydiler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar gerçekten çok zalim ve pek azgın idiler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler.


Çeviri : Kadri Çelik

ve onlardan önce Nuh kavmini -(çünkü,) hepsi de kötülükte çok iştahlı ve çok azgın olmuşlardı-


Çeviri : Muhammed Esed

(51-52) Ve Semûd'u (da o helâk etti) artık (onlardan hiçbirini) bırakmadı. Ve evvelce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Şüphe yok ki, onlar olmuşlardı onlar, en zalim ve en azgın (kimseler).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Daha önce de Nuh kavmini helâk etti. Çünkü onlar çok zâlim ve çok azgın idiler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Daha önce de Nuh’un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler...


Çeviri : Şaban Piriş

(45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!


Çeviri : Suat Yıldırım

Önceden de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünkü onlar daha zâlim ve azgın idiler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Daha önce Nuh kavmini de O helâk etti. Çünkü onlar zulme sapmış ve azıtmıştı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Daha önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk