53 / NECM - 6

ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ

Orjinal

Zû mirreh(mirretin), festevâ.

1. : sahip
2. mirretin : kuvvetli, azamet sahibi
3. fe : o zaman, böylece
4. istevâ : istiva etti, karar kıldı, hükmetti

Çeviri : Transliteral

Kuvvetli biri; sonra doğruldu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O fevkalade bir güçle donatılmış bir melek olup, o an geldiğinde kendini gerçek şekli ve hüviyeti ile gösterdi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve üstün yaratılışlı (melek), doğruldu.


Çeviri : Adem Uğur

O (kuvve) kendini fark ettirdi, böylece de istiva etti (böylece de vahye açık hâle geldi)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Üstün yaratılışlı, yüksek akıl ve anlayış gücüne sahip Cebrâil, asli hüviyeti ile doğruldu.


Çeviri : Ahmet Tekin

O çarpıcı bir güzelliğe [1] sahiptir. Hemen doğruldu.


Çeviri : Ahmet Varol

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.


Çeviri : Ali Bulaç

Öyle ki, görünüşü güzel olub hemen hakiki şekli üzere doğruldu;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(5-7) Ona, cetin kuvvetlere sahip ve guclu olan Cebrail ogretmistir; en yuksek ufukta iken dogruluvermis.


Çeviri : Bekir Sadak

(5-6-7) Onu O'na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu.


Çeviri : Celal Yıldırım

(5-7) Bu vahyi ona müthiş güçleri olan (Cebrail) öğretti. (O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu (Resül'e göründü).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(5-7) (Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.


Çeviri : Diyanet İşleri

(5-7) Ona, çetin kuvvetlere sahip ve güçlü olan Cebrail öğretmiştir; en yüksek ufukta iken doğruluvermiş.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(5-7) Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Üstün otoritenin sahibi göründü,


Çeviri : Edip Yüksel

Bir kuvvet sahibi, hemen duruklandı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir kuvvet sahibi; hemen duruklandı (doğruldu).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O üstün yetenekli melek doğruldu.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.


Çeviri : Gültekin Onan

(Ki o) akıl ve re'yinde kâmil (bir melek) dir. Hemen (kendi suretine girib) doğruldu.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(5-6) Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl)öğretti. Bunun üzerine (göğe) doğruldu.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O; akıl ve görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi.


Çeviri : İbni Kesir

O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(O) Güç sahibi (Cebrail kendi asli suretinde) dosdoğru göründü.


Çeviri : Kadri Çelik

(o,) fevkalade bir güçle donatılmış (bir melektir) ki o an geldiğinde kendini gerçek şekli ve hüviyeti ile gösterdi,


Çeviri : Muhammed Esed

(6-7) Bir kuvvet sahibi ki, hemen dosdoğru göründü. Ve o, en yüksek bir sema kıyısında idi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O (melek) akıl sahibidir. (Aslî sureti ile) doğruldu.


Çeviri : Ömer Öngüt

Üstün akıl sahibidir. Hemen doğruluverdi.


Çeviri : Şaban Piriş

(5-7) Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan (melek Cebrail) öğretti. Melek kendi aslî sûretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Üstün akıl sâhibi (melek). Doğruldu;


Çeviri : Süleyman Ateş

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ki o üstün bir akıl ve dirayete maliktir. Ona gerçek haliyle göründü.


Çeviri : Ümit Şimşek

Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Doğrulup dikildi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk