27 / NEML - 31

أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

Orjinal

Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî muslimîn(muslimîne).

1. ellâ ta'lû : nasıl büyüklük taslarsınız, büyüklük taslamayın
2. aleyye : bana
3. ve'tûnî (ve etû-nî) : ve bana gelin
4. muslimîne : müslüman, (ruhu, fizik vücudu, nefsi, iradesi) teslim olmuş olanlar

Çeviri : Transliteral

Bana karşı yücelik dâvasına girişmeyin ve teslîm olarak gelin bana.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Mektup şöyledir: “Sakın bana karşı büyüklük taslamayın, kendi isteğinizle boyun eğerek bana gelin.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır).


Çeviri : Adem Uğur

"Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olmuşlar olarak bana gelin!" (diyor mektupta).


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Önüme engel çıkarmayın, kibirlenmeyin, karşı çıkmayın. Teslimiyet göstererek, İslâm’ı yaşayacak müslümanlar olarak bana gelin, diye yazmaktadır.'


Çeviri : Ahmet Tekin

'Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olarak bana gelin' diye (yazılı).


Çeviri : Ahmet Varol

(İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin" diye (yazılmaktadır).


Çeviri : Ali Bulaç

(Sonra mektupta şöyle denilmektedir): Bana karşı baş kaldırmayın ve müslüman olarak bana gelin.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Sakın bana başkaldırmayın, teslim olarak gelin!”, diye yazmaktadır.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(29-31) Sebe melikesi: «Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye baslayan ve 'sakin bana karsi bas kaldirmayin ve teslim olarak gelin' diyen Suleyman'dan gonderilen onemli bir mektup birakildi» dedi. *


Çeviri : Bekir Sadak

(Mektup şöyledir). «Bana karşı kendinizi yüksek görüp baş kaldırmayın ve (Hakk'a, bir olan Allah'a) teslimiyet göstererek bana gelin !»


Çeviri : Celal Yıldırım

(29-31) (Hüdhüd'ün götürdüğü mektubu alan Sebe kraliçesi Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve ‘sakın bana karşı başkaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(30-31) “Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(29-31) Sebe melikesi: 'Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».


Çeviri : Diyanet Vakfı

“‘Bana karşı büyüklük taslamayın; bana Müslümanlar olarak gelin,’ diye uyarmaktadır.”


Çeviri : Edip Yüksel

Şöyle ki: bana karşı baş kaldırmayın ve müsliman olarak gelin bana!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şöyle ki: « Bana karşı baş kaldırmayın ve müslümanlar olarak gelin bana!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin diye (yazmaktadır).»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İçinde «Bana karşı büyüklük taslamayınız, boyun eğerek huzuruma geliniz» diyor.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin" diye (yazılmaktadır).


Çeviri : Gültekin Onan

«Bana karşı baş kaldırmayın. Müslümanlar olarak bana gelin» diye (yazılmışdır)».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'(O mektûbda:) 'Bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman kimseler olarak gelin!’(diye yazıyor.)'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bana karşı başkaldırmayasınız ve müslüman olarak gelesiniz diye.


Çeviri : İbni Kesir

Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(İçinde de,) “Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olmuşlar olarak gelin” diye (yazmaktadır).


Çeviri : Kadri Çelik

(Mektupta Allah şöyle diyor:) "Sakın Bana karşı büyüklük taslamayın; kendi isteğinizle boyun eğerek Bana gelin!"


Çeviri : Muhammed Esed

(Şöyle ki:) «Bana karşı tekebbürde bulunmayın ve bana müslümanlar olarak geliniz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Bana karşı sakın başkaldırmayın ve müslüman olarak bana gelin!”


Çeviri : Ömer Öngüt

Bana karşı büyüklenmeyin ve müslüman olarak bana gelin diye yazıyor.


Çeviri : Şaban Piriş

(30-31) Mektup Süleyman’dandır ve "rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla" diye başlayıp: "Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin!" diye devam etmektedir.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak gelin (diye yazıyor)."


Çeviri : Süleyman Ateş

(İçinde de:) «Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olmuşlar olarak gelin» diye (yazılmaktadır).


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

' 'Bana büyüklük taslamadan teslim olun' diyor.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Söylediği şu: Bana büyüklük taslamaya kalkmayın. Teslim olarak huzuruma gelin."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk