27 / NEML - 5

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ

Orjinal

Ulâikellezîne lehum sûul azâbi ve hum fîl âhıreti humul ahserûn(ahserûne).

1. ulâike : işte onlar
2. ellezîne : ki onlar
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. sûu el azâbi : azabın kötüsü
5. ve hum : ve onlar
6. fî el âhıreti : ahirette
7. hum : onlar
8. el ahserûne : en çok hüsrana uğrayanlar

Çeviri : Transliteral

Onlar, o kişilerdir ki onlarındır kötü azap ve onlardır âhirette en fazla ziyan edenlerin ta kendileri.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Azabın en kötüsüne uğrayacak olanlar, işte böyleleridir. Ahirette ise, en büyük kayba uğrayacaklardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte bunlar, azabı en ağır olanlardır; ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.


Çeviri : Adem Uğur

İşte bunlar var ya, azabın kötüsü onlaradır! Gelecekteki yaşamda da en çok hüsrana uğrayacak olanlar onlardır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte bunlar, öldürülerek, esir edilerek dünyada en ağır cezaya çarptırılanlardır. Âhirette, ebedî yurtta da en çok ziyana uğrayacak olan onlardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte azabın en kötüsü onlaradır ve onlar ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte onlar; en kötü azab onlarındır ve ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bunlar o kimselerdir ki, kendilerine azabın kötüsü vardır; ve âhirette de onlar, en ziyade hüsrana uğrayanlardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte bunlar, azabı en ağır olanlardır; âhirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kotu azap iste bunlaradir. Ahirette en cok kayba ugrayacaklar da bunlardir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bunlar öyle kimselerdir ki, kendilerine azâbın kötüsü vardır ve bunlar Âhiret'te de ziyana uğrayanların kendileridir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine onlardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar, azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Kötü azap işte bunlaradır. Ahirette en çok kayba uğrayacaklar da bunlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte bunlar, azabı en ağır olanlardır; ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar en kötü cezayı haketmişlerdir ve ahirette de en çok kayba uğrayanlardır.


Çeviri : Edip Yüksel

bunlar o kimselerdir ki kendilerine azâbın kötüsü vardır ve bunlardır ki Âhırette en çok husrana düşenlerdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar, o kimselerdir ki kendilerine azabın kötüsü vardır, ahirette en çok ziyana uğrayanlar da onlardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte bunlar, kendileri için oldukça ağır bir azab bulunan kimselerdir, ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar azapların en kötüsüne çarpılacaklardır ve yine onlar ahirette en ağır zarara uğrayanlar olacaklardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte onlar; en kötü azab onlarındır ve ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Onlar öyle kimselerdir ki kötü azâb (işte) onlara mahsusdur. Onlar âhiretde de en çok hüsrana uğrayanların ta kendileridir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte bunlar öyle kimselerdir ki, azâbın en kötüsü onlarındır. Ve onlar âhirette gerçekten en ziyâde hüsrâna uğrayacak olanlardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bunlar öyle kimselerdir ki; kötü azap onlarındır. Ve onlar; ahirette de en çok hüsrana uğrayanların kendileridir.


Çeviri : İbni Kesir

İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte en kötü azap onlarındır ve onlar ahirette de en çok hüsrana uğrayanlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Azabın en kötüsüne uğrayacak olanlar işte böyleleridir; ahirette en büyük kayba uğrayacak olanlar da böyleleri..!


Çeviri : Muhammed Esed

Onlar öyle kimselerdir ki, azabın en kötüsü onlar içindir ve onlar ki, ahirette en ziyâde hüsrâna düşenler onlardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

En kötü azap işte bunlaradır. Ahirette en çok kayba uğrayacaklar da bunlardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte onlar! En kötü azap onlar içindir. Ahirette en büyük hüsrana uğrayacak olanlar, onlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlara çetin bir azap vardır, âhirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlar, öyle kimselerdir ki, en kötü azâb kendilerinindir. Ve onlar âhirette de en çok ziyana uğrayanlardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte onlar; en kötü azab onlarındır ve onlar ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar için azabın kötüsü vardır; âhirette de onlar en ziyade hüsrana uğrayacak olanlardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte bunlardır kendilerine azabın korkuncu öngörülen. Âhirette hüsrana uğrayacaklar da onlardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk