27 / NEML - 59

قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

Orjinal

Kulil hamdu lillâhi ve selâmun alâ ibâdihillezînastafâ, âllâhu hayrun emmâ yuşrikûn(yuşrikûne).

1. kul : de, söyle
2. el hamdu : hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür
3. lillâhi (li allâhi) : Allah için, Allah'a
4. ve selâmun : ve selâm olsun
5. alâ : üzere, üzerinde, ... e
6. ibâdi-hi : (O'nun) kulları
7. ellezîne : ki onlar
8. astafâ : seçti
9. allâhu : Allah
10. hayrun : hayırlı, daha hayırlı
11. em : yoksa, veya
12. : olmadı
13. yuşrikûne : ortak, şirk koşuyorlar

Çeviri : Transliteral

De ki: Hamd Allah'a ve esenlik, seçtiği kullarına; Allah mı daha hayırlıdır, ona şirk koştukları şeyler mi?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

De ki: “Bütün eksiksiz övgüler gerçekte, Allah'a yaraşır. Selam olsun, O'nun Rasûl olarak seçtiği kullara!” Zaten Allah, ilahlaştırılan herşeyden daha üstün ve daha hayırlı değil mi?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?


Çeviri : Adem Uğur

De ki: "Hamd, Allâh'a aittir. . . Selâm, kullarından seçip sâfiyetine kavuşturduğu içindir. . . Allâh mı daha hayırlı yoksa ortak koştukları mı?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rasulüm, 'Hamdolsun Allah’a! Selâm olsun şeriatına bağlanan, kendisine boyun eğen, seçkin kıldığı kullarına! Allah mı daha hayırlı, yoksa ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a koştukları ortaklar mı?' de.


Çeviri : Ahmet Tekin

De ki: 'Allah'a hamdolsun ve seçtiği kullarına selâm olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa ortak koştukları şeyler mi?'


Çeviri : Ahmet Varol

De ki: "Hamd Allah'ındır ve selam O'nun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koştukları mı?"


Çeviri : Ali Bulaç

Ey Rasûlüm de ki: Hamd olsun Allah’a, selâm olsun O’nun seçtiği peygamber kullarına... Allah mı hayırlı, yoksa (Mekke müşriklerinin ibadet edip Allah’a) ortak koştukları putlar mı?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

De ki: “Hamdolsun Allah'a, selâm olsun seçkin kıldığı kullarına! Allah mı daha üstün, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

De ki: «Hamd Allah'a mahsustur, sectigi kullarina selam olsun. Allah mi daha iyidir, yoksa O'na kostuklari ortaklar mi?»


Çeviri : Bekir Sadak

De ki, hamd Allah'a, selâm da Allah'ın seçip beğendiği kullarına olsun. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa (sapıkların) ortak koştukları mı ?


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey Resulüm!) De ki: “Allah'a hamd olsun ve (peygamber olarak) seçtiği kullarına da selâm olsun. Allah mı daha iyidir, yoksa onların Allah'a ortak koştukları düzmece ilahlar mı?”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey Muhammed!) De ki: “Hamd Allah’a mahsustur. Selâm onun seçtiği kullarına.” Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı?


Çeviri : Diyanet İşleri

De ki: 'Hamd Allah'a mahsustur, seçtiği kullarına selam olsun. Allah mı daha iyidir, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?


Çeviri : Diyanet Vakfı

De ki: “Övgü ALLAH’a özgüdür. Selam (barış) da seçtiği kullarına olsun. ALLAH mı, yoksa onların ortak koştukları mı daha iyidir?“


Çeviri : Edip Yüksel

De ki hamd Allaha, bir de selâm ıstıfa buyurduğu kullarına Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin şirk koştukları mı?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «Hamdolsun Allah'a ve selam olsun O'nun seçtiği kullarına! Allah mı daha hayırlı, yoksa onların ortak koştukları mı?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Resulüm!) de ki: «Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed de ki; «Allah'a hamd ve seçtiği kullarına da selâm olsun. Allah mı daha iyidir, yoksa onların Allah'a ortak koştukları düzmece ilahlar mı?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

De ki: "Hamd Tanrı'nındır ve selam O'nun seçtiği kullarının üzerinedir. Tanrı mı daha hayırlı yoksa onların ortak koştukları mı?"


Çeviri : Gültekin Onan

De ki: «Hamd olsun Allaha, selâm olsun Onun beğenib seçdiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa (kâfirlerin Ona) ortak tutageldikleri nesneler mi»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) De ki: 'Allah’a hamd olsun; seçtiği kullarına da selâm olsun! Allah mı hayırlıdır, yoksa (O’na) ortak koşmakta oldukları şeyler mi?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

De ki: Hamdolsun Allah'a, selam olsun O'nun beğenip seçtiği kullarına. Allah mı daha iyidir, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?


Çeviri : İbni Kesir

De ki: "Hamd, Allah’a aittir (Allah içindir, Allah’adır). Ve selâm, onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı, yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır?"


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

De ki: “Hamd Allah'ındır ve selam (esenlik) O'nun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı daha hayırlı, yoksa onların ortak koşmakta oldukları mı?”


Çeviri : Kadri Çelik

De ki: "Bütün övgüler (gerçekte) Allah'a yaraşır. Selam olsun, O'nun (rasul olarak) seçtiği kullara!" Zaten Allah, insanların tanrısal nitelikler yakıştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi?


Çeviri : Muhammed Esed

De ki: «Hamd Allah'adır, selâm da seçip ihtiyar buyurmuş olduğu kullarınadır.» Allah mı hayırlıdır, yoksa O'na ortak koşar oldukları mı?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

De ki: “Hamd olsun Allah'a, selâm olsun O'nun beğenip seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?”


Çeviri : Ömer Öngüt

De ki: -Allah’a hamdolsun. Onun seçkin kullarına da selam! Allah mı hayırlıdır; yoksa, onların ortak koştukları mı?


Çeviri : Şaban Piriş

De ki: "Hamd olsun Allah’a, selâm olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa Ona ortak saydıkları şeyler mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

De ki: "Hamd olsun Allah'a, selâm O'nun seçtiği kullarına. Allâh mı hayırlı yoksa ortak koştukları şeyler mi?"


Çeviri : Süleyman Ateş

De ki: «Hamd Allah'ındır ve selam O'nun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koşmakta oldukları mı?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

De ki: Hamd Allah'a mahsustur; selâm da Onun seçkin kıldığı kulları üzerinedir. Şimdi Allah mı hayırlı, yoksa onların ortak koştuğu şeyler mi?


Çeviri : Ümit Şimşek

De ki: "Hamd Allah'a, selam O'nun seçip yücelttiği kularına! Allah mı hayırlı, yoksa onların ortak tuttukları mı?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk