27 / NEML - 6

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

Orjinal

Ve inneke le tulekkal kur’âne minledun hakîmin alîm(alîmin).

1. ve inne-ke : ve muhakkak ki sen
2. le : mutlaka, elbette, muhakkak
3. tulekka : ilka ediliyor, ulaştırılıyor
4. el kur'âne : Kur'ân
5. min ledun : katından, tarafından
6. hakîmin : hikmet sahibi, hüküm sahibi olan
7. alîmin : bilgin, iyi bilen

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki sen, Kur'ân'ı, hüküm ve hikmet sâhibinin, her şeyi bilenin katından almadasın.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen, bu Kur'ân'ı herşeyin aslını bilen, yaptığı herşeyi yerli yerince yapan, Allah katından almaktasın.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) Şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir.


Çeviri : Adem Uğur

Sen (şuurunla) kesinlikle Kurân'a, Hakiym ve Aliym'in ledünnünden (hakikatindeki Esmâ mertebesinden) nail olunuyorsun.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rasulüm, sen, kesinkes, hikmet ve hükümranlık sahibi, her şeyi bilen Allah nezdinden gelen Kur’ân’a kavuşturuluyorsun.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz Kur'an sana hakim ve alim olanın katından iletilmektedir.


Çeviri : Ahmet Varol

Hiç şüphesiz, bu Kur'an, sana, hüküm ve hikmet sahibi olan, (ve her şeyi gerçeğiyle) bilen (Allah'ın) katından ilka edilmektedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki bu Kur’an, sana, hükmünde hikmet sahibi olup her şeyi bilen Allah katından veriliyor.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Ey Muhammed! Bu Kur'ân sana, bilge ve bilgin olan Allah tarafından verilmektedir.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz, Kuran'i, Hakim ve Alim olan Allah katindan almaktasin.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki sen (Ey Muhammed !) Kur'ân'ı O yegâne hikmet sahibi (her şeyi) bilenden alıyorsun.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz, Kuran'ı, Hakim ve Alim olan Allah katından almaktasın.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kuşkusuz sen bu Kuran’ı, Bilge ve Bilen birisinden almaktasın.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve emin ol ki sen bu Kur'ana ılmine nihayet olmıyan bir hakîmin ledünnünden irdiriliyorsun


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve gerçekten sen bu Kur'an'a bilgisinin nihayeti olmayan bir hikmet sahibi tarafından erdiriliyorsun.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Resulüm!) Şüphesiz ki bu Kur'ân, sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Kur'an sana, her işi yerinde olan ve her şeyi bilen Allah katından indirilmektedir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hiç şüphesiz, bu Kuran, sana, hüküm ve hikmet sahibi olan, (ve her şeyi gerçeğiyle) bilen (Tanrı'nın) katından ilka edilmektedir."


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhesiz ki (bu) Kur'an sana (her şey'i) hakkıyle bilen, yegâne hüküm ve hikmet saahibi (Allah) tarafından veriliyor.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) Hem hiç şübhesiz ki bu Kur’ân, Hakîm (her işi hikmetli olan), Alîm(herşeyi bilen Allah) tarafından sana ulaştırılıyor.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki sen; Kur'an'ı Alim ve Hakim katından almaktasın.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki, (Bu) Kur’ân, sana mutlaka Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) ve Alîm Olan’ın katından (gizli ilminden) ilka ediliyor (ulaştırılıyor).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz bu Kur'an sana, hikmet sahibi ve bilen (Allah'ın) katından verilmektedir.


Çeviri : Kadri Çelik

Fakat (sana gelince, ey inanan kişi,) sen bu Kuran'ı her şeyin aslını bilen (ve dolayısıyla) her konuda doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen (Allah) katından almaktasın.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve muhakkak ki Kur'an, bir hakîm, alîm (olan Allah Teâlâ) tarafından sana ulaştırılmaktadır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Sana bu Kur'an hikmet sahibi, her şeyi bilen Allah katından verilmektedir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz sen, Hakim ve Alim olanın katından Kur’an’ı almaktasın!


Çeviri : Şaban Piriş

Fakat sana gelince, ey Resulüm! Hiç şüphe yok ki Kur’ân sana; her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Ey Muhammed) Sana bu Kur'ân, hüküm ve hikmet sâhibi, (herşeyi) bilen (Allâh) katından verilmektedir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz, bu Kur'an, sana, hüküm ve hikmet sahibi olan, (ve her şeyi gerçeğiyle) bilen (Allah'ın) katından ilka edilmektedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hiç kuşku yok ki, Kur'ân, herşeyi sonsuz hikmetiyle yapan ve herşeyi hakkıyla bilen Allah tarafından sana ulaştırılmaktadır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Emin ol ki, sen bu Kur'an'a Hakîm ve Alîm bir kudret tarafından muhatap kılınıyorsun.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk