27 / NEML - 74

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

Orjinal

Ve inne rabbeke le ya’lemu mâ tukinnu sudûruhum ve mâ yu’linûn(yu’linûne).

1. ve : ve
2. inne : muhakkak
3. rabbe-ke : senin Rabbin
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. ya'lemu : bilir
6. mâ tukinnu : gizli tutulan şeyler
7. sudûru-hum : onların göğüsleri, sineleri
8. ve mâ yu'linûne : ve alenî olan, açıklanan şeyler

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki Rabbin, gönüllerinde gizlediklerini de bilir elbette, açığa vurduklarını da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve yine Rabbin, elbette onların kalplerinin neleri gizlediğini ve neleri açığa vurduğunu da bilmektedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki senin Rabbin onların içlerinde sakladığını da, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rabbin, elbette onların gönüllerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve şüphesiz, senin Rabbin, sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir.


Çeviri : Ali Bulaç

Şüphe yok ki, senin Rabbin, kalblerinin gizlediği kini ve açıkladıkları küfrü tamamen biliyor.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Rabbin, elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

suphesiz Rabbin onlarin gonullerinin gizlediklerini de, aciga vurduklarini da bilir.


Çeviri : Bekir Sadak

Hem gerçekten Rabbın, onların göğüslerinde neleri gizlediklerini ve neleri açığa vurduklarını elbette bilir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve şüphesiz, senin Rabbin, onların gönüllerinde gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve Efendin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduğunu da elbette bilir.


Çeviri : Edip Yüksel

Halbuki sîneleri ne gizliyor ve ne i'lân ediyorlar rabbın her halde hepsini biliyor


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Oysaki, Rabbin onların sineleri ne gizliyor ve ne açıklıyorlarsa hepsini mutlaka biliyor.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Rabbin elbette onların sinelerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşku yok ki, senin Rabb'in onların gerek içlerinde sakladıkları ve gerekse açığa vurdukları tüm duyguları bilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve şüphesiz, senin rabbin, sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmekledir.


Çeviri : Gültekin Onan

Senin Rabbin, Onların sînelerinin saklamakda olduklarını da, açıklayageldiklerini de muhakkak biliyor.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve muhakkak ki Rabbin, onların sîneleri neyi gizliyor ve neyi açıklıyorsa elbette bilir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki Rabbın; onların göğüslerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve şüphesiz senin Rabbin, onların sinelerinin gizli tutmakta olduklarını da açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve yine senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa vurduğu şeyleri de bütünüyle bilmektedir;


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki, senin Rabbin onların sinelerinin neyi sakladığını ve neyi ilan ettiklerini elbette bilir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu Rabbin onların sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir.


Çeviri : Şaban Piriş

Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve Rabbin elbette onların göğüslerinin gizlediğini de, açığa vurduklarını da bilir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve şüphesiz, senin Rabbin, onların sinelerinin gizli tutmakta olduklarını da, açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rabbin onların gönüllerinde saklı olanı da bilir, açığa vurduklarını da.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve senin Rabbin, onların göğüslerinin sakladığını da açığa vurduğunu da çok iyi bilir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk