27 / NEML - 79

فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ

Orjinal

Fe tevekkel alâllâh(alâllâhi), inneke alel hakkıl mubîn(mubîni).

1. fe : o zaman, böylece
2. tevekkel : tevekkül et
3. alâllâhi (alâ allâhi) : Allah'a
4. inne-ke : muhakkak ki sen
5. alâ : üzere, üzerinde, ... e
6. el hakkı : hak
7. el mubîni : apaçık

Çeviri : Transliteral

Ve artık dayan Allah'a, şüphe yok ki sen, apaçık gerçek yoldasın.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Öyleyse, yalnızca Allah'a güven ve dayan, şüphesiz ki sen, apaçık gerçek yoldasın.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin.


Çeviri : Adem Uğur

O hâlde Allâh'a tevekkül et! Muhakkak ki sen apaçık hakikat üzeresin.


Çeviri : Ahmed Hulusi

O halde, Allah’a dayanıp güven, işlerini Allah’a havale et. Sen Allah, insan, kâinat ilişkilerini ve ilâhî düzeni açıklayan apaçık hak dininin öğretmeni, yaşayanı ve uygulayıcısın.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'a güven. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin.


Çeviri : Ahmet Varol

Sen, artık Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin.


Çeviri : Ali Bulaç

O halde (Ey Rasûlüm), Allah’a tevekkül et; çünkü sen apaçık bir hak üzerindesin.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Rasûlüm; işini sağlam tutarak Allah'a güven! Çünkü sen, apaçık hakikat üzeresin.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'a guven, suphesiz sen apacik gercek uzerindesin.


Çeviri : Bekir Sadak

Artık Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen mutlaka apaçık hakk üzeresin.


Çeviri : Celal Yıldırım

Öyleyse, (yalnızca) Allah'a güven! Çünkü inandığın şey, doğruluğu besbelli gerçeğin ta kendisidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Öyle ise Allah’a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'a güven, şüphesiz sen apaçık gerçek üzerindesin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH’a güven. Sen apaçık gerçeği izlemektesin.


Çeviri : Edip Yüksel

O halde Allaha i'timad et sen şübhesiz açık bir hakk üzerindesin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O halde Allah'a güven. Sen, şüphesiz açık bir gerçek üzerindesin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve o halde sen Allah'a güven. Çünkü sen, apaçık hakikatin üzerindesin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, öyleyse sen Allah'a dayan. Çünkü apaçık gerçeği savunuyorsun.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sen, artık Tanrı'ya tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin.


Çeviri : Gültekin Onan

O halde sen Allaha güvenib dayan. Çünkü sen apaçık bir hak üzerindesin.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) Öyle ise (sen) Allah’a tevekkül et! Çünki sen, apaçık hak üzerindesin!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öyleyse sen; Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki sen; apaçık bir hak üzerindesin.


Çeviri : İbni Kesir

Öyleyse sen, Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki sen, apaçık (bir şekilde) hak üzeresin.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz sen apaçık olan hak üzeresin.


Çeviri : Kadri Çelik

Öyleyse, (yalnızca) Allah'a güven; çünkü inandığın şey, doğruluğu besbelli gerçeğin ta kendisidir.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık Allah'a tevekkül et. Şüphe yok ki, sen apaçık bir hak üzere bulunmaktasın.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki sen apaçık hakikat üzerindesin.


Çeviri : Ömer Öngüt

Öyleyse Allah’a dayan! Sen, apaçık hak üzerindesin.


Çeviri : Şaban Piriş

O halde yalnız Allah’a güven, çünkü tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak yoludur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık gerçek üzerindesin.


Çeviri : Süleyman Ateş

Sen, artık Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sen Allah'a tevekkül et. Hiç şüphe yok ki sen apaçık bir hak üzerindesin.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'a dayanıp güven, çünkü sen apaçık gerçeğin üzerindesin.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk