27 / NEML - 85

وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ

Orjinal

Ve vakaal kavlu aleyhim bimâ zalemû fe hum lâ yentıkûn(yentıkûne).

1. ve vakaa : ve vuku buldu, vaki oldu, yerine geldi
2. el kavlu : söz
3. aleyhim : onlara, onların üzerine
4. bimâ : şey ile
5. zalemû : zulmettiler
6. fe : o zaman, böylece
7. hum : onlar
8. lâ yentıkûne : konuşmazlar, konuşamazlar

Çeviri : Transliteral

Zulmettiklerinden dolayı o söz, tahakkuk etmiş, başlarına gelmiştir, artık onlar konuşamazlar da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yaptıkları haksızlıklardan dolayı, vaadedilen azap sözü başlarına gelirde, artık söz söyleyecek güçleri kalmaz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yaptıkları haksızlıktan ötürü, (azaba uğrayacaklarını bildiren) o söz gerçekleşmiştir; artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Adem Uğur

(Nefslerine) zulmetmeleri dolayısıyla o hüküm onlara erişti! Artık onlar konuşamazlar!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Yaptıkları baskılar, zulümler, işkenceler, temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engellemeler, haksızlıklar, isyanlar ve Allah’ın âyetlerini, Kur’ân’ı inkârları sebebiyle, onların aleyhindeki hüküm gerçekleşmiştir. Bu sebeple mantıklı bir cevap vermek için söyleyecek söz bulamayacaklar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Zulmetmelerinden dolayı o (azap) söz(ü) başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulunmaktadır, artık konuşmazlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Yaptıkları küfür yüzünden o vaadedilen azap tepelerine inmiştir; artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşledikleri zulümler yüzünden o söz, tepelerine inmiştir, artık tek kelime söyleyemezler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Haksizliklarindan oturu, soylenilen soz baslarina gelir. Artik konusamaz olurlar.


Çeviri : Bekir Sadak

İşledikleri zulümden dolayı söylenen söz (va'dedilen azâb) başlarına gelir de artık söz söyleyecek (güçleri) kalmaz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Zalimliklerinden dolayı hak ettikleri o söz (azap) onlar üzerine kesinleşmiştir. Bu yüzden artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Haksızlıklarından ötürü, söylenilen söz başlarına gelir. Artık konuşamaz olurlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yaptıkları haksızlıktan ötürü, (azaba uğrayacaklarını bildiren) o söz gerçekleşmiştir; artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Haksızlık ettikleri için verilen söz başlarına gelir ve artık konuşamazlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Buyurur ve haksızlık ettikleri cihetle aleyhlerinde söz, hakk olur (söylenen başlarına gelir) de artık nutukları tutulur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Zulmetmeleri yüzünden aleyhlerinde söz gerçekleşir (söylenen başlarına gelir) ve artık nutukları tutulur (konuşamazlar).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yaptıkları haksızlıktan dolayı, o söz gerçekleşmiştir; artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Zalimliklerinden ötürü haklarındaki hüküm kesinleşmiştir. Bu yüzden artık konuşamaz olurlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulunmaktadır, artık konuşmazlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Zulüm etdikleri sebebiyle üzerlerine o söz vukuua gelmişdir. Artık onlar söz de söyleyemeyeceklerdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve zulmetmeleri (Allah’ın âyetlerini yalanlamaları) yüzünden o (azab) söz(ü)başlarına gelmiştir; artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Zulümleri yüzünden, söylenilen söz başlarına geldi. Artık konuşamaz olurlar.


Çeviri : İbni Kesir

Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine (Allah’ın) sözü vaki oldu (yerine geldi). Artık onlar konuşamaz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Zulmetmelerinden dolayı aleyhlerinde söz (azap vaadi) gerçekleşmiş olur ve onlar artık konuşamazlar.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve (böylece, onlara vaktiyle söylenen) söz, onların tüm karalamalarına rağmen, olanca gerçekliğiyle karşılarına çıkacak ve onlar da buna karşılık artık diyecek söz bulamayacaklar;


Çeviri : Muhammed Esed

Ve zulümleri sebebiyle o söylenen söz, üzerlerine vukû bulmuştur. Artık onlar söz söyleyemezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yaptıkları zulümlerinden ötürü o söz başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Zulmetmeleri sebebiyle hüküm giyecekler ve bir şey de diyemeyeceklerdir.


Çeviri : Şaban Piriş

İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti, onların artık konuşacak halleri kalmadı.


Çeviri : Suat Yıldırım

Zulmetmeleri yüzünden o (azâb) karar(ı) başlarına gelmiştir, artık konuşmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulunmaktadır; artık onlar, konuşmazlar da.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ettikleri zulüm yüzünden haklarındaki hüküm gelip çatmıştır; artık konuşamaz olurlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşledikleri zulümler yüzünden o söz tepelerine inmiştir; artık tek kelime söyleyemezler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk