4 / NİSA - 158

بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Orjinal

Bel rafaahullâhu ileyh(ileyhi). Ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).

1. bel : hayır, bilâkis
2. rafaa-hu : onu yükseltti
3. allâhu : Allah
4. ileyhi : ona
5. ve kâne : ve oldu
6. azîzen : aziz, üstün
7. hakîmen : hakim, hüküm ve hikmet sahibi

Çeviri : Transliteral

Allah onu kendisine yüceltti ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç yetişemez. Yapıp ettiği herşeyi, yerli yerince yapandır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Bilakis Allâh Onu kendine yüceltti! Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Aksine Allah, eceli gelince onun ölümünü gerçekleştirip ruhunu aldı. Ona yapılan iftiralarla ilgili muhakemeyi, huzurunda alenî yapmayı hükme bağladı. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yücedir, hakimdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Ali Bulaç

Doğrusu Allah, onu yükseltip himayesine almıştır. Allah Azizdir, hükmünde hikmet sâhibidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem'e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih'i, Allah'in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu'dur, Hakim'dir.


Çeviri : Bekir Sadak

(156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem'e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın Peygamberi Meryem oğlu isa'yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa'yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ' nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa'yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Doğrusu Allah, onu (İsa'yı) yükseltip himayesine almıştır. Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(156-158) Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük' demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Tersine, ALLAH onu kendisine yükseltti; ALLAH Üstündür, Bilgedir.


Çeviri : Edip Yüksel

doğrusu Allah onu kendine doğru ref'eyledi, Allah bir azîz, hakîm bulunuyor


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu Allah, O'nu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Tersine Allah, O'nu kendi katına çıkardı. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır; Tanrı onu kendine yükseltti. Tanrı üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Gültekin Onan

Bil'âkis Allah onu yükseltib kendisine kaldırmışdır. Allah, mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bil'akis Allah, onu kendi (katı)na yükseltti. Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bilakis Allah, onu kendi katına yükseltmiştir. Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, Allah onu, Kendisine yükseltti. Ve Allah Azîz'dir (üstündür, güçlüdür), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Kadri Çelik

Hayır, Allah onu Kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Muhammed Esed

Hayır, Allah Teâlâ O'nu kendisine yükseltmiştir. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Azîz'dir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Aksine Allah, Onu kendi katına yükseltti. Allah, azizdir, hakimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

(155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, Allâh onu kendisine yükseltti. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Fakat Allah onu kendisine yükseltti. Allah'ın kudreti herşeye üstün, hikmeti ise sonsuzdur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk